"ไทยเบฟ" ส่งต่อ "การให้" ที่ยั่งยืน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ปีที่ 23

"ไทยเบฟ" ส่งต่อ "การให้" ที่ยั่งยืน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ปีที่ 23

"ไทยเบฟ" ส่งต่อ "การให้" มอบ "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน ให้กับ 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมส่งมอบ "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" (Eco Friendly Blanket) สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING "มากกว่าความอบอุ่นคือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน กับโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ที่พร้อมออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยัง 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, สกลนคร, นครพนม, บึงกาฬ, หนองคาย, เลย, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, พะเยา, แพร่ และน่าน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวในพิธีส่งมอบ "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ว่า ในฐานะองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ "ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว" เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการผลิต "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" จากขวดพลาสติกบรรจุ เครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET (rPET)

สำหรับ "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ทุกผืนคือความห่วงใยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้โครงการเก็บกลับ - รีไซเคิล ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ที่สามารถเก็บขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคกลับสู่ระบบรีไซเคิลจำนวน 22.8 ล้านขวด ให้กลายมาเป็น "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" ได้มากถึง 600,000 ผืน โดยที่ยังคงคุณภาพของ "ผ้าห่ม" ให้มีความนุ่ม และความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ และการแบ่งปัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านประธาน และท่านรองประธาน คือ คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า คนไทยให้กันได้ นับตั้งแต่ ปี 2543 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลา 23 ปีเต็ม ที่ได้ออกเดินทางส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว จำนวน 4,600,000 ผืน ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ทั้งการศึกษา กีฬา และสาธารณสุข ไปพร้อมกัน ที่ยังแผ่ขยายการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก, โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความกรุณาเป็นกำลังหลักที่สำคัญตลอดมา และสำหรับปีนี้คาราวาน "ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก" พร้อมแล้วที่ออกเดินทางไปส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวกว่า 186 อําเภอ 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

"ไทยเบฟ เชื่อมั่นในพลังแห่งความมืออันแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนที่พร้อมขับเคลื่อน และขยายเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมแห่งการ ให้ ที่ยั่งยืนต่อไป" นายฐาปน กล่าวทิ้งท้าย