อสม.เฝ้าระวัง "โควิด-19" ดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

อสม.เฝ้าระวัง "โควิด-19" ดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

อสม.เฝ้าระวัง "โควิด-19" ดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ประสานส่งต่อ รพ.หากมีอาการรุนแรงหรือในกลุ่มเสี่ยง 608 ค้นหากลุ่มที่ยังไม่รับวัคซีนหรือไม่ครบ 4 เข็ม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2565 นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รอง ผอ.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงข่าวบทบาท อสม.เมื่อโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า โรคโควิด 19 ลดความรุนแรงลงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทำให้เราใช้ชีวิตผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังป้องกันตนเองอยู่ โดยบทบาทของ อสม.จากนี้ คือ 1.จะยังให้ความรู้ประชาชนเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลตามมาตรการ DMH ซึ่งหลายคนปฏิบัติอยู่แล้ว ก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น โดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากเมื่อเข้าไปในสถานที่แออัด พื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งป้องกันโรคอื่นได้ด้วย รวมถึงล้างมือบ่อยๆ 

2.จะยังติดตามค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ไม่ครบ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ให้ได้รับวัคซีนครบ 4 เข็มตามกำหนด โดยขอให้ญาติพี่น้องพากลุ่ม 608 มารับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยขอให้มารับวัคซีน

3.ยังเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และคนที่มีความเสี่ยง เข้าข่ายสงสัยมีอาการ เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMH 100% และตรวจ ATK หากผลตรวจเป็นลบให้แยกตัวเพื่อลดการสัมผัสกับผู้อื่นและสังเกตอาการ ถ้าผลตรวจเป็นบวก อสม.ก็จะรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ส่วนผู้ติดเชื้อไม่ต้องตกใจ ยิ่งฉีดวัคซีนแล้วอาการไม่รุนแรง ขอให้แยกตัวเอง 5 วัน กินยารักษาตามอาการ เช่น แก้ไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก ไม่ต้องวิ่งพบแพทย์ แต่หากอาการรุนแรงมากขึ้นให้ปรึกษาแพทย์ ซึ่ง อสม.จะทำหน้าที่เป้นหมอคนที่ 1 ในการดูแลให้คำปรึกษาได้ และประสานเชื่อมต่อ รพ.สต.หรือหมอคนที่สองและสาม โดยเฉพาะการสังเกตอาการดูแลกลุ่ม 608 ที่ควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนกรณีเป็นลบก็ควรแยกตัวรักษาตามอาการ 3-5 วันตรวจซ้ำอีกครั้งว่าเป็นลบหรือไม่

และ 4.สร้างชุมชนปลอดภัย โดยจะร่วมกับผู้นำชุมชนสร้างมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 เช่น โรงเรียนปลอดภัย วัด ศาสนสถานปลอดภัย สถานประกอบการปลอดภัย ฯลฯ โดยกำหนดมาตรการร่วมกันในการป้องกันโรคของชุมชน วิเคราะห์ร่วมกันว่าสาเหตุที่จะทำให้แพร่เชื้อโควิดได้มีอะไรบ้าง ปัจจัยเสี่ยงแหล่งเกิดโรค จัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อมีสุขภาพดี

"ที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิด เรามีระบบการดูแลสนับสนุนงาน อสม.และช่วยเหลือเยียวยา ให้ความรู้ อสม.ป้องกันตนเองที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รับวัคซีนเป็นต้นแบบและชวนคนไทยฉีดวัคซีน ตอนนี้ อสม.ฉีดเข็มกระตุ้นครบมากกว่า 70% แล้ว ถ้าเกิดติดโรคขึ้นมา สบส.มีแนวทางดูแลช่วยเหลือเยียวยา มีกองทุนต่างๆ ที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ อสม." นายชาติชายกล่าว