'สมคิด' ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา 'อนาคตเศรษฐกิจไทย เรากำหนดได้