ไม่ค่อยสบาย! ยกเลิกแผนเพิ่มทุน หุ้น SABUY ดิ่งกระแทกฟลอร์ 30% กังวลหุ้นกู้ 3.9 พันล.หวั่น Default

ไม่ค่อยสบาย! ยกเลิกแผนเพิ่มทุน หุ้น SABUY ดิ่งกระแทกฟลอร์ 30% กังวลหุ้นกู้ 3.9 พันล.หวั่น Default

ไม่ค่อยสบาย! ยกเลิกแผนเพิ่มทุน หุ้น SABUY ดิ่งกระแทกฟลอร์ 30% กังวลหุ้นกู้ 3.9 พันล้านบาท หวั่น Default "นักวิเคราะห์" แนะหลีกเลี่ยง

ความเคลื่อนไหว"หุ้นไทย"ภาคเช้า ณ วันที่ 19 มิ.ย.2567 เวลา 10.05 น.หุ้น SABUY หรือ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ราคาดิ่งติดฟลอร์ 29.67% ราคาลดลง 0.27 บาท หรือระดับราคาอยู่ที่ 0.64 บาท

ไม่ค่อยสบาย! ยกเลิกแผนเพิ่มทุน หุ้น SABUY ดิ่งกระแทกฟลอร์ 30% กังวลหุ้นกู้ 3.9 พันล.หวั่น Default

กรรณ์ หทัยศรัทธา นักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า หุ้น SABUY เช้านี้มีการแจ้งยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อหุ้นกู้ประมาณ 3.9 พันล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่า การประชุมจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มทุน หากยกเลิกการประชุม จึงกังวลว่า จะมีการ Default หรือไม่

ทั้งนี้ เมื่อไปดูงบปี 2566 ในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงประมาณ 400 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับ EBITDA บริษัทมีอยู่ที่ 340 ล้าน ซึ่งเมื่อดูแบบนี้ดอกเบี้ยเกินไปหมดแล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หุ้นลงมาแรง 

โดยแนะนำนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง เพราะถ้ามีการยกเลิกการประชุม จึงไม่แน่ใจว่า หุ้น SABUY จะมีวิธีการหาเงินมาคืนหุ้นกู้จำนวน 3.9 พันล้านบาทได้อย่างไร รวมดอกเบี้ยอีก 400 กว่าล้านบาท 

"หุ้นกลุ่มเล็ก ๆ ขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหาหมด ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงหุ้นเล็กไปก่อน หากอยากที่จะเข้าไปลงทุนต้องเลือกดี ๆ"

วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิ.ย. 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 1,300 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายมูลค่าหุ้นละ 2.30 บาท

และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (SABUY-W3) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) และครั้งที่ 5 (SABUY-W5) รวมจำนวน 1,210 ล้านหน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมถึงวาระอื่น ๆ นั้น

ทว่าด้วยภาวะตลาดปัจจุบันมีความผันผวนซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ที่ผ่านมาบริษัทและบุคคลในวงจำกัดได้มีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิมเพื่อให้บริษัทสามารถเดินหน้าตามแผนการเพิ่มทุนเดิมได้

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้แก่ Lightnet Pte. Ltd. (Lightnet) และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ รวมถึง Hiwell Global Co., Ltd. ว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าลงทุนตามแผนการเพิ่มทุนเดิมเนื่องจากความผันผวนของภาวะตลาด

ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาและกระทบต่อความเหมาะสมของราคาในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของบุคคลในวงจำกัดแต่ละราย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการตามแผนการเพิ่มทุนเดิม รวมถึงยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิ.ย. 2567

อย่างไรก็ดี ทั้งบริษัทและ Lightnet ยังคงมีความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีร่วมกันต่อไป เนื่องจาก Lightnet ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ และ Ecosystem ของ SABUY และมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ SABUYกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าในการหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเข้าลงทุนในบริษัทต่อไป