พระเอกตัวจริง AJA เปลี่ยนไป ปรับโลโก้ใหม่มินิมอลกว่าเดิม

พระเอกตัวจริง AJA เปลี่ยนไป ปรับโลโก้ใหม่มินิมอลกว่าเดิม

บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) แจ้งปรับโลโก้ใหม่ดูมินิมอลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจ มีผลตั้งแต่ 28 พ.ค. 2567 ส่วนข้อมูลอื่นได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อย่อ เว็บไซต์ ที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขติดต่อ ยังคงเดิม

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เลขานุการบริษัท บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัท

ทั้งนี้การปรับโลโก้ครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2567 เป็นต้นไปดังนี้

พระเอกตัวจริง AJA เปลี่ยนไป ปรับโลโก้ใหม่มินิมอลกว่าเดิม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและบริการทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทรวมถึงชื่อบริษัท ชื่อย่อ เว็บไซต์ ที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขติดต่อ ยังคงเดิมทุกประการ