บอร์ด PTTEP ลงมติให้ "คงกระพัน อินทรแจ้ง" เป็นกรรมการแทน "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์"

บอร์ด PTTEP ลงมติให้ "คงกระพัน อินทรแจ้ง" เป็นกรรมการแทน "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์"

ผลประชุมบอร์ด PTTEP ลงมติ "คงกระพัน อินทรแจ้ง" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT คนปัจจุบัน ให้พ่วงเป็นกรรมการใน PTTEP แทนตำแหน่งที่ว่างมีผล 21 พ.ค.2567 หลัง "อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" ลาออกไปแล้ว

นางสาวญาณินี วจีประทับจิต เลขานุการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการ PTTEP ในการประชุมครั้งที่ 8/2567/556 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 ได้มีมติเลือกตั้งให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าเป็นกรรมการ PTTEP แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.2567

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ PTTEP การลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 13 พ.ค.2567 อีกทั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เคยมีตำแหน่งในกลุ่ม ปตท. สูงสุดเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งต่อมาได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามสัญญาจ้างไปแล้ว

ด้านนายคงกระพัน อินทรแจ้ง (อายุ 57 ปี) มีตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT  อีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานในเครือ PTT มาร่วมทศวรรษ