8 อดีต CEO ปตท. สุดยอดคนคุณภาพ! มือทองสมองเพชร นั่งบอร์ดหุ้นดังหลายบริษัท

8 อดีต CEO ปตท. สุดยอดคนคุณภาพ! มือทองสมองเพชร นั่งบอร์ดหุ้นดังหลายบริษัท

8 อดีต CEO ปตท. สุดยอดคนคุณภาพ! มือทองสมองเพชร นั่งบอร์ดหุ้นดังหลายบริษัท ล่าสุด อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีต CEO ปตท. คนที่ 10 ครบกำหนดวาระไปเมื่อ 13 พ.ค.67 ปัจจุุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แต่งตั้ง 15 พ.ค.67 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่ากิจการ 2,886,131.33 ล้านบาท และมีมาร์เก็ตแคป 964,001.12 ล้านบาท (อ้างอิง 15 พ.ค.2567) ซึ่งปัจจุบัน คงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่ง CEO หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 เริ่มงานเมื่อวันที่ 13 พ.ค.2567

โดยที่ผ่านมา บุคคลที่จะมาเป็น CEO ปตท. นั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในระดับเกรด A+ จึงไม่แปลกที่ CEO ปตท.เมื่อหมดวาระแล้ว จะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทจีบไปร่วมงานในตำแหน่งประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการอยู่ไม่น้อย 

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจรายละเอียดพบ 8 อดีต CEO ปตท. ที่ขณะนี้ฝีมือยังไม่แผ่ว นั่งในบอรด์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

1.อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีต CEO ปตท. คนที่ 10 ตั้งแต่ปี 2563 - 2567 ปัจจุุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แต่งตั้ง 15  พ.ค.2567 


2.ชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีต CEO ปตท. คนที่ 9 ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ดำรงตำแหน่ง 2 บริษัท 

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 14 พ.ค.2565 และกรรมการตรวจสอบ  แต่งตั้ง 21 มี.ค.2567 
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แต่งตั้ง 2 ก.ค.2563 

3.เทวินทร์ วงศ์วานิช อดีต CEO ปตท. คนที่ 8 ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ปัจจุุบัน ดำรงตำแหน่ง 3 บริษัท 

 • บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 5 เม.ย.2562
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ แต่งตั้ง 12 พ.ย.2562
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 24 เม.ย.2562 และ  กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 22 เม.ย.2563

4.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต CEO ปตท. คนที่ 7 ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 และอดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปัจจุุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ตั้งแต่ 15 ก.ย.2564

5.ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีต CEO ปตท. คนที่ 6 ปี 2546 - 2554 ปัจจุุบัน ดำรงตำแหน่ง 6 บริษัท 

 • บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 3 ก.ค.2563
 • บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 4 ส.ค.2563 และ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 23 ก.ค.2563
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตั้งแต่ 9 พ.ย.2565
 • บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 12 พ.ค.2560 และ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ค.2560
 • บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 25 เม.ย. 2562 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 12 พ.ค.2566
 • บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 31 มี.ค.2555 

6.วิเศษ จูภิบาล อดีต CEO ปตท. คนที่ 5 ตั้งแต่ปี 2544 - 2546 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง 2 บริษัท 

 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตั้งแต่ 18 พ.ค.2560 
 • บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ  RCL ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 29 เม.ย.2554  และกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 13 ก.ย.2554

7.พละ สุขเวช อดีตผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือปัจจุบันคือบริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คนที่ 4 ตั้งแต่ปี 2538 - 2542 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ UKEM แต่งตั้ง 29 ธ.ค.2554 

8.ดร.อาณัติ อาภาภิรม อดีตผู้ว่าการ  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือปัจจุบันคือบริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT คนที่ 2 ตั้งแต่ปี 2530 - 2534 เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แต่งตั้ง 28 พ.ค.2552  

อย่างไรก็ตาม ยังมี CEO ปตท. อีก 2 ท่านที่มีผลงานโดดเด่นอดีตที่ผ่านมา แม้ปัจจุบันจะไม่พบตำแหน่งในตลาดหุ้นไทย ซึ่ง คนแรกที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ ปตท. คือ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งปี 2522 - 2530 ซึ่งเป็นผู้นำการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแก้วิกฤตน้ำโลกครั้งที่ 2 รวมถึงสร้างโรงแยกก๊าซฯ แห่งที่ 1 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างท่อส่งก๊าซในทะเลเส้นแรก ยาว 425 กม. ยาวที่สุดในโลกขณะนั้น และ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ลดการนำเข้า ก้าวสู่ยุคโชติช่วงชัชวาล 

ส่วน ผู้ว่าการ ปตท.คนที่ 3 เลื่อน กฤษณกรี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2534 - 2538 ในยุคนั้นท่านสร้างผลงานอันโดดเด่น พา ปตท. ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจน้ำมันครองส่วนแบ่งตลาดน้ำมันอันดับ 1 ของประเทศ รวมถึงจัดระเบียบองค์กรใหม่ ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และเป็นผู้ริเริ่ม ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ล้านไร่ หมุดหมายแห่งความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 


8 อดีต CEO ปตท. สุดยอดคนคุณภาพ! มือทองสมองเพชร นั่งบอร์ดหุ้นดังหลายบริษัท