‘เศรษฐา‘ หารือประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งคุมชอร์ตเซล - โปรแกรมเทรดดิ้ง

‘เศรษฐา‘ หารือประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งคุมชอร์ตเซล - โปรแกรมเทรดดิ้ง

“เศรษฐา” เรียกถก “พิชัย ชุณหวชิร” ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน “Wall Street อาเซียน” สั่งคุมชอร์ตเซล - โปรแกรมเทรด ดันสินทรัพย์ดิจิทัล ดันตลาดคาร์บอนเครดิต

วันนี้ (26 ก.พ.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ (X) ส่วนตัวว่า

เพื่อก้าวสู่อันดับ 1 ของภูมิภาค ตามที่ได้ประกาศบนเวที  IGNITE Thailand ในประเด็นการ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงินและการลงทุนของภูมิภาค 

วันนี้ตนเองได้หารือกับ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯโดยได้มีข้อสั่งการดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2. เร่งรัดประเด็นการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล  (Financial และ Digital Asset Hub) และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว

3. มอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด 

‘เศรษฐา‘ หารือประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ สั่งคุมชอร์ตเซล - โปรแกรมเทรดดิ้ง

 

“ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น “ตัวเลือกที่ดีที่สุด” และเป็น Wall Street ของอาเซียนครับ”