CPAXT ยื่น "ฟ้องคู่ค้า" ทำเสื่อมเสียเกี่ยวข้องหมูเถื่อน

CPAXT  ยื่น "ฟ้องคู่ค้า" ทำเสื่อมเสียเกี่ยวข้องหมูเถื่อน

แม็คโคร - CPAXT ย้ำเป็นผู้เสียหาย เตรียมเดินหน้าฟ้องคู่ค้าที่เป็นข่าวเกี่ยวข้องหมูเถื่อน ทำเสื่อมเสียยืนยันดำเนินธุรกิจถูกกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐตรวจสอบทุกขั้นตอน

หลังจากแม็คโคร ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT ได้ยื่นจดหมายชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวานนี้ (30 พ.ย.2566) ยืนยันดำเนินธุรกิจโปร่งใสมีธรรมาภิบาล ย้ำกระบวนการจัดซื้อ และรับสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีหมูเถื่อน พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบทุกขั้นตอน

ล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงของแม็คโครเผย เตรียมฟ้องคู่ค้า ที่มีการกระทำขัดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมยืนยันว่าแม็คโครมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด มั่นใจในคุณภาพสินค้า และความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของปศุสัตว์ และ อย.

ก่อนหน้านี้ (30 พ.ย.2566 ) CPAXT ชี้แจง ระบุ กรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชน และนักลงทุน

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทขอเรียนให้ข้อเท็จจริงว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย     และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทมีกระบวนการที่รัดกุม มีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

บริษัทขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์