สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เผย รายย่อยเสียหายหุ้นSTARK ลงชื่อ1.75 พันราย   

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เผย รายย่อยเสียหายหุ้นSTARK ลงชื่อ1.75 พันราย   

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เผย รายย่อยเสียหายหุ้นSTARKลงชื่อ1.75 พันราย  พร้อมเดินหน้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการร่วมกันต่อไป  -ให้ความรู้เกี่ยวกับการดเนินคดีแบบกลุ่ม -เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน

สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระบุ  ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประกาศสำคัญ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2566 ในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ STARK ด้วยระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 -25 มิ.ย. 2566 ตามความตราบกันแล้ว  

ทั้งนี้จากที่ระยะเวลาการลงทะเบียนได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,759 ราย 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เผย รายย่อยเสียหายหุ้นSTARK ลงชื่อ1.75 พันราย   

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแจ้งแนวทางดำเนินการในช่วงถัดไปดังนี้ 

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการร่วมกันต่อไป 

2.จะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดเนินคดีแบบกลุ่ม โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป 

3.จะเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนผู้เสียหายจากหุ้นสามัญ STARK ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันเป็นลำดับไป