OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ Climate Tech

OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต  มุ่งสู่ Climate Tech

OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต พร้อมเดินหน้าสู่ Climate Tech เล็งขยายการลงทุน EV Bike -โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างรายได้ประจำ มั่นใจผลดำเนินงานในปี 66 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง   

นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด ( WAVE BCG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)หรือ WAVE  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก และนับว่าเป็นเมกะเทรนด์ในปัจจุบัน  เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นผู้พัฒนาโครงการและจัดหาคาร์บอนเครดิต ทั้งจากพลังงานสะอาดและพลังงานอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต  มุ่งสู่ Climate Tech

"บริษัท วางแผนเดินหน้าธุรกิจสู่เทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Tech ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้าง New S Curve โดยมั่นใจว่า บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด หรือ WAVE BCG จะช่วยผลักดันธุรกิจคาร์บอนเครดิต ด้านพลังงานสีเขียว และ Climate Tech ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ ให้เติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต" 

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีแผนขยายการลงทุน EV Bike และขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recuring Income)  ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง   

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์