"บัณฑิต"ลั่น OTO กำ 3 พันล้าน ลุย Climate Tech - พลังงาน - คาร์บอนเครดิต - EV BIKE

"บัณฑิต"ลั่น OTO กำ 3 พันล้าน ลุย Climate Tech - พลังงาน - คาร์บอนเครดิต - EV BIKE

"บัณฑิต สะเพียรชัย" รองประธาน OTO ประกาศเดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจสู่ Climate Tech - พลังงาน - คาร์บอนเครดิต - EV Bike สร้าง New S Curve มั่นใจกระสุนพร้อมกว่า 3 พันล้าน ทั้งจากการแปลง OTO - W1 เงินเพิ่มทุนขาย PP และเตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า มั่นใจว่าแผนการแตกไลน์ธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech หรือเทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต และ EV Bike ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ จะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต

"เราได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OTO-W1 เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านการขายหุ้น PP และแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันล้านบาท เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต สร้าง New S Curve ให้กับบริษัท" นายบัณฑิต กล่าว

ทั้งนี้ OTO-W1 จำนวน 279,998,669 หน่วย กำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 31 พ.ค.66 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 24 - 30 พ.ค.66  ราคาใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคา 3 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

นอกจากนี้ยังมีเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น PP จำนวน 50,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 16 บาท ให้แก่บุคคล 4 รายชื่อ ประกอบด้วย 1. Greentech Fund ภายใต้ CAI Optimum Fund VCC จำนวน 20,000,000 หุ้น 2.นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา จำนวน 20,000,000 หุ้น 3.นายนพพร วิฑูรชาติ จำนวน 5,000,000 หุ้นและ 4.น.ส.รฐา วีรพงษ์ จำนวน 5,000,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังเตรียมแผนออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุน

 

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์