3BBค้างค่าเช่าJASIF ร่อนหนังสือถึงบลจ.บัวหลวงร่วมหาทางออก

3BBค้างค่าเช่าJASIF ร่อนหนังสือถึงบลจ.บัวหลวงร่วมหาทางออก

“3บีบี”ส่งหนังสือถึงบลจ.บัวหลวงผู้จัดการกองทุนJASIF ไม่สามารถชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือได้ตามกำหนด เหตุขาดสภาพคล่อง หลังธุรกิจบรอดแบนด์แข่งขันสูง หวังร่วมหารือแก้ไขปัญหาค่าเช่าสอดคล้องสภาวะการแข่งขัน

 สถานการณ์ด้านการเงินของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)( TTTBB) เริ่มส่งสัญญาณไม่สู้ดีหลังยังชำระค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง 1,680,500 คอร์กิโลเมตร งวดที่ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มี.ค.2566ให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ไม่ครบ เพราะประสบปัญหาสภาพคล่อง

แหล่งข่าวจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายลงวันที่ 20 มี.ค.2566ถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน JASIF ว่าไม่สามารถชำระค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลือของงวดที่ครบกำหนดชำระวันที่15 มี.ค. 2566 ให้แก่กองทุน JASIF จากที่ได้ชำระค่าเช่าบางส่วนไปแล้วจำนวน 700 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้แจ้งว่าจะชำระค่าเช่าส่วนที่เหลือหลังจากที่ครบกำหนดภายใน 5 วัน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชำระได้

ในจดหมายระบุว่าเป็นผลจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจบรอดแบนด์ และต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของทริปเปิลที บรอดแบนด์ และหากสถานการณ์การแข่งขันยังคงรุนแรงต่อเนื่อง บริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนได้ครบจำนวนตามสัญหาเช่า หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในเดือนต่อไป

ดังนั้นในแนวทางแก้ปัญหา จึงต้องการให้กองทุน JASIF เข้าร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทาง ทริปเปิลที บรอด แบนด์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจบรอดแบนด์ อาจจะมีการปรับโครงสร้างการปรับเปลี่ยนค่าเช่าหรือไม่ เพื่อให้ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ มีความสามารถในการชำระค่าเช่าได้ในอนาคต

“จากที่ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไม่สามารถชำระค่าเช่าฯงวดวันที่ 15 มี.ค.2566ให้กองทุน JASIF ได้ตามระยะเวลา และมูลค่าที่กำหนดจากการขาดสภาพคล่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้การชำระค่าเช่างวดต่อไปอาจจะไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ ทำให้ทั้งทริปเปิลที บรอดแบนด์ และทางผู้จัดการกองทุน ต้องมีการเข้ามาหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา ที่อาจจะเป็นการปรับโครงสร้างค่าเช่า”

ทั้งนี้ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ครบกำหนดชำระค่าเช่าให้แก่กองทุน JASIF ในวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งทางทริปเปิลที บรอดแบนด์ ระบุจะชำระค่าเช่าบางส่วนของค่างวดที่ครบกำหนด และส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 5 วันนับจากวันครบกำหนด

แหล่งข่าวกล่าวว่า จำนวนเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือที่ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ยังค้างชำระนั้นอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจากตลาดทุนกล่าวว่า กรณีหากทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงนั้น มองได้เป็น 2 กรณี โดยกรณีแรก บริษัทมีกระแสเงินสดไม่พอ ผล กระทบทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใน บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือJAS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ว่ามีสภาพคล่อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ซึ่งปกติเมื่อบริษัทมีรายได้หรือมีกระแสเงินสดไม่พอ ก็จะสามารถกู้ธนาคารพาณิชย์ได้

ส่วนผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย JASIFแม้ JASIF จะมีสัญญาเช่า แต่ผู้เช่ากำลังจะผิดสัญญา ทำให้มีอำนาจต่อรองต่ำ และหากไม่สามารถชำระได้จริง ทำให้ไม่มีรายได้ เนื่องจากJASIF มีรายได้ทางเดียวคือค่าเช่าจาก ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ดังนั้นอาจทำให้ JASIFไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยได้

รวมถึงอาจมีผลทำให้ดีลที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือADVANC จะซื้อหุ้นทริปเปิลที บรอดแบนด์ และซื้อหน่วยJASIFจาก JASอาจไม่เกิด เพราะเงื่อนไขก่อนทำดีลเปลี่ยนไป จากสภาพธุรกิจที่แย่กว่าช่วงที่ม่ีการทำสัญญาซื้อขายหุ้น

ส่วนกรณีที่2 เป็นเชิงยุทธศาสตร์ คือต้องการขอลดค่าเช่าฯ โดยผู้ถือหน่วยต้องติดสินใจเรื่องดังกล่าว หากไม่ยอมลดค่าเช่า และทางทริปเปิลที บรอดแบนด์ ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ เท่ากับกองทุน JASIF ไม่มีรายได้เลย และต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลต่อไป เพราะมีการทำผิดสัญญา

 ทั้งนี้หากพิจารณาลดค่าเช่าฯจะทำให้รายได้ของ JASIF ลดลง และทำให้ดีล ADVANC ซื้อหุ้นทริปเปิลที บรอดแบนด์ และ JASIF จาก JAS ยังเดินหน้า แม้ระยะสั้น ADVANC จะได้รับผลกระทบจาการซื้อดังกล่าว แต่จะดีในระยะกลางและระยะยาวที่จะเข้ามาหนุนธุรกิจ