เช็ก 10 หุ้นบิ๊กแคปใหญ่สุด ผ่านไป 1 ปี ราคาเปลี่ยนแปลงแค่ไหน ?

เช็ก 10 หุ้นบิ๊กแคปใหญ่สุด  ผ่านไป 1 ปี ราคาเปลี่ยนแปลงแค่ไหน ?

หุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงสุด ใน 10 อันดับแรก เมื่อช่วงเวลาผ่านไป 1 ปี ราคาหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 7 หลักทรัพย์ และราคาหุ้นลดลง 3 หลักทรัพย์ อันดับ 1 DELTA มาร์เก็ตแคป 1,072,748.19 ล้านบาท 1 ปีผ่านไปเปลี่ยนแปลง +458.00 บาท หรือคิดเป็น +113.93% 

ในช่วง 1 -2 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างผันผวนหนักไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก และอีกหลายปัจจัยเข้ามารุมเร้า แต่ถึงกระนั้นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงๆ ยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน เนื่องจากราคาหุ้นไม่ค่อยผันผวนมากนัก เพราะเป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ผลกำไรเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ กรุงเทพธุรกิจ ได้สำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า หุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงสุด ใน 10 อันดับแรก เมื่อช่วงเวลาผ่านไป 1 ปี ราคาหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 7 หลักทรัพย์ และราคาหุ้นลดลง 3 หลักทรัพย์ 

(ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2566)

 

เช็ก 10 หุ้นบิ๊กแคปใหญ่สุด  ผ่านไป 1 ปี ราคาเปลี่ยนแปลงแค่ไหน ?

อันดับ 1. DELTA หรือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตแคป 1,072,748.19 ล้านบาท ค่า P/E 80.97 เท่า เงินปันผลตอบแทน 0.20% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 990.00 / 287.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 860.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 402.00 บาท เปลี่ยนแปลง +458.00 บาท หรือคิดเป็น +113.93% 

อันดับ 2.AOT หรือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย มาร์เก็ตแคป 1,067,856.08 ล้านบาท ค่า P/E - เท่า ราคา เงินปันผลตอบแทน -% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 76.50 / 61.25 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 74.75 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 61.25 บาท เปลี่ยนแปลง +13.50 บาท หรือคิดเป็น +22.04%

อันดับ 3. PTT หรือ บมจ.ปตท. มาร์เก็ตแคป 949,719.63 ล้านบาท ค่า P/E 9.42 เท่า เงินปันผลตอบแทน 6.02% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 41.25 / 30.75 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 33.25 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 39.50 บาท เปลี่ยนแปลง -6.25 บาท หรือคิดเป็น -15.82%

 

อันดับ 4. PTTEP หรือ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม มาร์เก็ตแคป 682,837.49 ล้านบาท ค่า P/E 10.36 เท่า เงินปันผลตอบแทน 2.91% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 195.00 / 122.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 172.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 128.00 บาท  เปลี่ยนแปลง +44.00 บาท หรือคิดเป็น +34.37%

อันดับ 5. GULF หรือ  กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มาร์เก็ตแคป 633,590.10 ล้านบาท ค่า P/E 69.97 เท่า เงินปันผลตอบแทน 0.81% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 57.25 / 45.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 54.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 50.75 บาท เปลี่ยนแปลง +3.25 บาท หรือคิดเป็น +6.40%

อันดับ 6. CPALL หรือ บมจ.ซีพี ออลล์ มาร์เก็ตแคป 610,850.89 ล้านบาท ค่า P/E 36.28 เท่า เงินปันผลตอบแทน 0.88% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 73.75 / 52.75 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 68.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 58.00 บาท  เปลี่ยนแปลง +10.00 บาท หรือคิดเป็น +17.24%

อันดับ 7.ADVANC หรือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มาร์เก็ตแคป 594,841.95 ล้านบาท ค่า P/E 23.32 เท่า เงินปันผลตอบแทน 3.84% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 242.00 / 181.50 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 200.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 222.00 บาท  เปลี่ยนแปลง -22.00 บาท หรือคิดเป็น -9.90%

อันดับ 8. BDMS หรือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ มาร์เก็ตแคป 476,760.06 ล้านบาท ค่า P/E 39.31 เท่า เงินปันผลตอบแทน 1.50% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 32.00 / 21.50 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 30.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 21.90 บาท  เปลี่ยนแปลง +8.10 บาท หรือคิดเป็น +36.98%

อันดับ 9. MAKRO หรือ บมจ.สยามแม็คโคร มาร์เก็ตแคป 444,373.59 ล้านบาท ค่า P/E 31.03 เท่า เงินปันผลตอบแทน 1.19% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 43.75 / 32.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 42.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 38.50 บาท  เปลี่ยนแปลง +3.50 บาท หรือคิดเป็น +9.09%

อันดับ 10. SCC หรือ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย มาร์เก็ตแคป 426,000.00 ล้านบาท ค่า P/E 14.43 เท่า เงินปันผลตอบแทน 5.21% และราคาสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 402.00 / 307.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ 355.00 บาท ขณะที่ราคาปิด ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ 381.00 บาท  เปลี่ยนแปลง -26.00 บาท หรือคิดเป็น -6.82%

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์