ITC เปิดเทรดวันแรก 32.75 บาท เหนือจอง 2.34 %

ITC เปิดเทรดวันแรก 32.75 บาท เหนือจอง 2.34 %

“ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น” เปิดเทรดวันแรกราคาอยู่ที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 2.34% จากราคา IPO ที่ 32 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต ทั้งขยายโรงงาน - เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เข้าซื้อขายหุ้น (เทรด) วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (9 ธ.ค.65)  โดยมีราคาเปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 2.34% จากราคา IPO ที่ 32 บาทต่อหุ้น

ITC บริษัทชั้นนำด้านการผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมว และสุนัขที่มีรายได้เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดย ITC เป็นหนึ่งในผู้นำในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยงของ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทูน่าแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โดย ITC ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมว และสุนัขทั้งผลิตภัณฑ์ระดับทั่วไป (Mainstream Products) ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม (Premium Products) โดยมีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่แบบรับจ้างการผลิตและจำหน่าย (OEM) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Mars และ Smucker’s

ทั้งนี้ ITC มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 3,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวม 660 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย TU 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 19,200 ล้านบาท มูลค่าเสนอขายรวม 21,120 ล้านบาท

โดยถือเป็นหุ้นไอพีโอ (IPO) ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 96,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาการเสนอขายระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดระยะเวลาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TU ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นฯ ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 22.26 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการตามงบการเงินเสมือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 4,313.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted EPS) เท่ากับ 1.44 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การนำ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท ในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทผลิต และจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำระดับสากล โดยมีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต ทั้งการขยายโรงงานเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ITC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนสุทธิหลังจากการหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผล จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัด

ทั้งนี้ ITC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ถือหุ้นรวม 78%

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์