บอร์ดไฟเขียว NBC เปลี่ยนชื่อเป็น KGEN ปรับโฉมพร้อมทีมผู้บริหารชุดใหม่ไฟแรง

บอร์ดไฟเขียว NBC เปลี่ยนชื่อเป็น KGEN ปรับโฉมพร้อมทีมผู้บริหารชุดใหม่ไฟแรง

ที่ประชุมบอร์ด NBC อนุมัติ เปลี่ยนชื่อเป็น KGEN มีผลตั้งแต่ 6 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป ปรับภาพลักษณ์ และทีมบริหารชุดใหม่ สะท้อนความหลากหลายธุรกิจมากขึ้น ขณะที่การเข้าถือหุ้นใน MONTRI มั่นใจส่งผลให้ยังคงสามารถขยายตลาด และสร้างรายได้โตในอนาคตอีกมาก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขึ้น โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MONTRI และการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

การเข้าลงทุนใน MONTRI ครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย และได้ใช้เงินทุนจากการขายบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด หรือ NN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด หรือ NTV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 293,770,000 บาท ส่งผลให้ทางบริษัท มีทุนเพียงพอในการเข้าซื้อกิจการของ MONTRI 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้เผยถึงข้อดีของการเข้าซื้อ MONTRI ดังนี้

1.) เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี และมีการลงทุนพัฒนากิจการมาโดยตลอด 

2.) การนำเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีไปกระจายการลงทุน ช่วยใช้บริษัท มีผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาวยิ่งขึ้น

3.) หลังจากได้รับเงินสดจากการทำรายการขาย NN เรียบร้อยในอนาคต เมื่อนำมาลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

4.) การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะสามารถรับรู้รายได้ และดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตใหม่ในการลงทุนด้านธุรกิจขนส่ง

5.) ลูกค้าของ MONTRI มีกำลังซื้อสูง สามารถช่วยแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้

นายทินกร พันพานิชย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวว่า จากข้อดีที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้กล่าวมา ทางบอร์ดจึงมีมติเห็นสมควรให้เข้าลงทุนใน MONTRI โดยในด้านของต้นทุนพลังงานที่หลายฝ่ายมองว่าอาจมีความเสี่ยงจากการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทได้วางแผนรับมือในส่วนนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ปัจจุบัน MONTRI เน้นการดำเนินธุรกิจด้านรถรับ-ส่งนักเรียน ส่งผลให้ยังคงสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ได้อีกมากในอนาคต

ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็น บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN นั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวพรทิพย์  ตรงกิ่งตอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และต้องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดูมีความทันสมัย สะท้อนความหลากหลายของธุรกิจในเครือมากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทรวมถึงชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัท แต่ธุรกิจหลัก ณ ปัจจุบันที่บริษัท ได้ดำเนินการอยู่ยังคงเดิม ไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์