เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล เคาะราคาขายหุ้น IPO 1.93 บาท เปิดจอง 28 พ.ย. - 1 ธ.ค.65

เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล เคาะราคาขายหุ้น IPO 1.93 บาท เปิดจอง 28 พ.ย. - 1 ธ.ค.65

"เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล"เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 1.93 บาท/หุ้น มีค่า P/E 25.63 เท่า เปิดจองซื้อหุ้น 80 ล้านหุ้น วันที่ 28 – 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2565 มูลค่า 154.40 ล้านบาท

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ  SAF กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)หุ้นละ 1.93 บาท  มีค่า P/E ที่ประมาณ 25.63 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 กันยายน 2565)   มูลค่าเสนอขาย 154.40 ล้านบาท 

โดยจะเปิดเสนอขายหุ้นจำนวน 80 ล้านหุ้น แก่บุคคลตามดุลยพินิจ ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 60 ล้านหุ้น เสนอขายผู้มีอุปการคุณของบริษัท 12 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริการ พนักงานบริษัทจำนวน 8 ล้านหุ้น  ตั้งแต่วันที่ 28 – 29  พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2565   โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้  จะนำไปลงทุนในคลังสินค้า และโรงงานแห่งใหม่ รวมถึงเงินลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน 80 ล้านบาท ภายในปี 2566, ใช้สำหรับลงทุนเตาชุบแบบไนไตรดิ้ง 10 ล้านบาท  ภายในปี 2566 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ จำนวน 52.34 ล้านบาท ภายในปี 2566 - 2568

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์