ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น เคาะราคา IPO ที่ช่วงราคาสูงสุด 32 บาทต่อหุ้น 

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น เคาะราคา IPO ที่ช่วงราคาสูงสุด 32 บาทต่อหุ้น 

ITC ประกาศราคาเสนอขาย IPO สุดท้ายที่ 32 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด ของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 21,120 ล้านบาท คาดจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดวันแรกในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นี้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC)ได้รายงานความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO และการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย ITC ของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เป็นครั้งแรกที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดช่วงราคาเสนอขาย ที่ราคา 30 - 32 บาทต่อหุ้น

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า “หลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นไอพีโอของ ไอ-เทล และเปิดจองซื้อหุ้นไประหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2565 พบว่าได้รับความสนใจ และตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ จำนวนรวม 27 ราย แบ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศไทย จำนวน 19 ราย และผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ จำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 333.77 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 50.57 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนที่เข้าร่วมงานไอพีโอโรดโชว์ในกรุงเทพฯ และ 3 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมกว่า 1,000 คน”  

จากผลตอบรับที่ดีเยี่ยมดังกล่าว ไอ-เทล จึงได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหุ้น ITC ที่ราคา 32 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 21,120 ล้านบาท และทำให้หุ้น ITC ถือเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มของตลาดหุ้นไทย โดยราคาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนของบริษัท แม้ในภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวน โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนซื้อขายใน ตลท. เป็นวันแรกในวันที่ 9 ธันวาคม นี้ 

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC) กล่าวว่า “บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจ ITC และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปอีกขั้นของไอ-เทล 1 ใน 10 ธุรกิจผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก จากกลุ่มไทยยูเนี่ยน  โดยการเข้าจดทะเบียนใน ตลท. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการปรับปรุงโรงงานทั้งสองแห่ง ในจังหวัดสงขลา และสมุทรสาคร ให้ทันสมัยด้วยระบบ และเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อขยายกำลัง และประสิทธิภาพการผลิต  ขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต พร้อมลงทุนในระบบคลังสินค้า และติดฉลากอัตโนมัติ รวมถึงต่อยอดศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนตามเป้าหมายหลักของ ไอ-เทล” 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์