ยังไม่รอด! หุ้น MORE ดิ่งฟลอร์วันที่สี่ มีแต่คนขายไร้คนซื้อ

ยังไม่รอด! หุ้น MORE ดิ่งฟลอร์วันที่สี่ มีแต่คนขายไร้คนซื้อ

ยังคงไร้แรงซื้อสำหรับหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE หลังจากเปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ ราคาปรับตัวลดลงทันทีจนติดเพดานการซื้อขายต่ำสุด(ฟลอร์) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน

โดยเช้าวันนี้ (22พ.ย.) ราคาหุ้น MORE เปิดตลาดปรับตัวลดลงทันที 29.17% หรือ 0.28 บาท มาเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.68 บาท ซึ่งถ้าดูจากราคาคำเสนอซื้อ (Bid) แทบจะไม่มีผู้ตั้งคำสั่งซื้อเข้ามาเลย ขณะที่ฝั่งขาย (Offer) พบว่ามีการตั้งราคาเสนอขายจำนวนมาก

อวสำหรับความคืบหน้าหุ้น MORE เมื่านนี้ (21พ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE รวม 34 รายการ มูลค่ารวมกว่า 5,376 ล้านบาท จากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 25 คน

จากการสอบสวนของ ปปง. ซึ่งได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงวันที่ 20 พ.ย.2565 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน จึงได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

โดย โบรกเกอร์ที่ได้รับความเสียหาย ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ นายอภิมุข และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีถูก นายอภิมุข หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดความจริง หลอกลวงให้หลงเชื่อว่า นายอภิมุข จะชำระค่าซื้อหุ้น MORE และ MORE-R ซึ่งต่อมาโบรกเกอร์ได้อนุมัติให้มีการปล่อยสินเชื่อกับ นายอภิมุข และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุ นายอภิมุข ได้มีการตั้งคำสั่งซื้อหุ้น MORE และ MORE-R จำนวนมาก และเป็นการตั้งคำสั่งล่วงหน้าก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการเข้ามายังระบบ Automatic Order Matching (AOM) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายหน้าของ นายอภิมุข จำนวนหลายแห่ง ในราคาที่สูงกว่าราคาปิดตลาดของวันก่อนหน้า ทำให้มีมูลค่าการซื้อหุ้นด้วยวิธีการดังกล่าว แต่เมื่อครบกำหนดชำระค่าหลักทรัพย์ นายอภิมุข กลับไม่ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ การซื้อขายหุ้นในลักษณะดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่า หุ้น MORE เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงในการลงทุน โดยจากการสืบสวนของกองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พบว่า นายอภิมุข และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 ราย มีการตั้งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่เหมือนกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ซื้อขายในราคาที่มีการเปิดการซื้อขาย(At the Open (ATO) และยังพบว่าคำสั่งซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายอภิมุข มีหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ Internet Protocol Address (IP Address) ที่ตรงกับคำสั่งซื้อขายของ นายอภิมุข

ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นเครือญาติ แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ IP Address กลับอยู่ในสถานที่เดียวกัน