ส่อง ‘7 หุ้น’ ภายใต้อาณาจักร ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ มูลค่ากว่า 6.09 แสนล้านบาท

ส่อง ‘7 หุ้น’ ภายใต้อาณาจักร ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ มูลค่ากว่า 6.09 แสนล้านบาท

ส่องความมั่งคั่งของ ‘เจ้าสัวธนินท์’ รวมถึงคนในตระกูล และบริษัทในเครือทั้งหมด 7 หลักทรัพย์ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันกว่า 609,804 ล้านบาท หุ้น MAKRO พบ 4 บริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ รวมมูลค่า 317,900 ล้านบาท

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเสียงข้างมากรับทราบการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ซึ่งหากการควบรวมกิจการเป็นไปอย่างราบรื่น จะทำให้จำนวนผู้ใช้บริการของทั้ง TRUE และ DTAC รวมกันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าเจ้าตลาดอย่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC 

 

สำหรับ TRUE ถือเป็นหนึ่งธุรกิจหลักภายใต้อาณาจักรของเจ้าสัวซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจมูลค่าหลายแสนล้านบาท ‘กรุงเทพธุรกิจ’ พาไปส่องความมั่งคั่งของ ‘เจ้าสัวธนินท์’ รวมถึงคนในตระกูล และ บริษัทในเครือทั้งหมด 7 หลักทรัพย์ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันกว่า  609,804 ล้านบาท 

(ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565) 

 

1.CPF - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป  215,281.06  ล้านบาท ราคาปิดที่ 25.00 บาท

โดยมีบริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 2,154,464,925 หุ้น หรือ 25.02% คิดเป็นมูลค่า 53,861 ล้านบาท 
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 718,397,960 หุ้น หรือ 8.34% คิดเป็นมูลค่า 17,959 ล้านบาท 
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่อันดับ 7 จำนวน 204,279,800 หุ้น หรือ 2.37% คิดเป็นมูลค่า 5,106 ล้านบาท 
 • CPF (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9 จำนวน 145,684,000 หุ้น หรือ 1.69% คิดเป็นมูลค่า 3,642 ล้านบาท 

รวม 4 บริษัท มูลค่า 80,570 ล้านบาท 

ส่อง ‘7 หุ้น’ ภายใต้อาณาจักร ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ มูลค่ากว่า 6.09 แสนล้านบาท

2.CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป  525,511.43 ล้านบาท ราคาปิดที่ 58.50 บาท

โดยมีบริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

 •  บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 2,835,766,800 หุ้น หรือ 31.57% คิดเป็นมูลค่า 165,892 ล้านบาท 
 • บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 จำนวน 135,100,000 หุ้น หรือ 1.50% คิดเป็นมูลค่า  7,903 ล้านบาท 

รวม 2 บริษัท มูลค่า 173,795 ล้านบาท 

 3. MAKRO - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 367,666.24 ล้านบาท ราคาปิดที่ 34.75 บาท

โดยมีบริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

 •  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 3,699,728,100 หุ้น หรือ 34.97% คิดเป็นมูลค่า  128,565 ล้านบาท 
 • บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 2,640,302,800 หุ้น หรือ 24.95% คิดเป็นมูลค่า 91,750 ล้านบาท 
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 1,872,132,145 หุ้น หรือ 17.69% คิดเป็นมูลค่า 65,056 ล้านบาท
 • บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 936,066,072 หุ้น หรือ 8.85% คิดเป็นมูลค่า 32,528 ล้านบาท 

 รวม 4 บริษัท มูลค่า 317,900 ล้านบาท 

 4.TRUE - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 166,841 ล้านบาท ราคาปิดที่ 5.00 บาท

โดยมีบริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 4,435,628,554 หุ้น หรือ 13.29% คิดเป็นมูลค่า 22,178 ล้านบาท
 •  บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 จำนวน 1,521,421,977 หุ้น หรือ 4.56% คิดเป็นมูลค่า 7,607 ล้านบาท 
 • บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 จำนวน 949,098,378 หุ้น หรือ 2.84% คิดเป็นมูลค่า 4,745 ล้านบาท 

 รวม 3 บริษัท มูลค่า 34,530 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือเจ้าสัว “ธนินท์” เข้าไปถือหุ้นอีก 3 หลักทรัพย์

 •  CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (ราคาปิดที่ 7.10 บาท)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 301,333,300 หุ้น หรือ 31.16% คิดเป็นมูลค่า 2,139 ล้านบาท 

 •   B-WORK - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (ราคาปิดที่ 9.95 บาท)

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 56,000,000 หุ้น หรือ 15.18% คิดเป็นมูลค่า 557 ล้านบาท 

 •  DMT - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (ราคาปิดที่ 10.30 บาท)

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 จำนวน 30,452,000 หุ้น หรือ 2.58% คิดเป็นมูลค่า 313 ล้านบาท 

 ส่วนการถือหุ้นผ่านตัวบุคคลในตระกูล “เจียรวนนท์” จากการสืบค้นพบ 2 คน คือ

 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ (ลูกชาย สุเมธ เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นพี่ชายเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์) ประธานกรรมการ บริษัท อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ก่อตั้งและจัดหลักสูตร อัลตร้า เวลท์ หลักสูตรการบริหารการลงทุนเพื่อนักธุรกิจระดับท็อปของประเทศ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Upbit Thailand ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) เข้าไปถือ 3 หลักทรัพย์ คือ

 •  AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 จำนวน 7,700,000 หุ้น หรือ 3.08 % คิดเป็นมูลค่า 1,228 ล้านบาท (ราคาปิดที่ 159.50 บาท)
 • WP - บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 35,097,517 หุ้น หรือ 6.77% คิดเป็นมูลค่า 161 ล้านบาท (ราคาปิดที่ 4.60 บาท) โดยหุ้น WP พบผู้ถือหุ้นใหญ่ที่น่าสนใจ อย่างตระกูลพุ่มพันธุ์ม่วง อย่าง พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พร้อมครอบครัว และต๊อบ - อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เจ้าของคิงเพาเวอร์ เข้าร่วมถือด้วย
 • BE8 - บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าไปถือหุ้นใหญ่อันดับ 7 จำนวน 8,200,208 หุ้น หรือ 4.10% คิดเป็นมูลค่า 502 ล้านบาท (ราคาปิดที่ 61.25 บาท) ทั้งนี้ BE8 มีเซียนฮง - สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 ถือ 8.67%

 ขณะที่ นายชวัล เจียรวนนท์ (ลูกชายนายชัชวาลย์) ถือหุ้น FSS - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 จำนวน 9,500,000 หุ้น หรือ 1.63% คิดเป็นมูลค่า 34 ล้านบาท (ราคาปิดที่ 3.66 บาท)

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์