4 หุ้นดังใต้ปีก ตระกูล 'จิราธิวัฒน์' ถือรวมกันรวยมั่งคั่งกว่า 1.92 แสนล้าน

4 หุ้นดังใต้ปีก ตระกูล 'จิราธิวัฒน์' ถือรวมกันรวยมั่งคั่งกว่า 1.92 แสนล้าน

นิตยสาร Forbes จัดอันดับให้ตระกูลจิราธิวัฒน์ ติด 1 ใน 5 มหาเศรษฐีไทยที่ร่ำรวยที่สุดในปี 2022 มั่งคั่ง 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใต้อาณาจักร “จิราธิวัฒน์” เข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมความมั่งคั่งกว่า 192,532.33 ล้านบาท ขณะที่เงินปันผลทั้งตระกูล 1,394.93 ล้านบาท

ช่วงต้นสัปดาห์กับกระแสข่าวลือ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายใต้การบริหารจัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN ของตระกูล “จิราธิวัฒน์” จะไม่ต่อสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และจะปิดกิจการในปี 2571 นั้น ได้ออกมายืนยันลงทุนที่เดิม ล่าสุดพลิกโฉมห้างสรรพสินค้า ปรับปรุงโซนต่างๆ และมีการนำเสนอบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์กอันดับ 1 โซนห้าแยกลาดพร้าว

4 หุ้นดังใต้ปีก ตระกูล \'จิราธิวัฒน์\' ถือรวมกันรวยมั่งคั่งกว่า 1.92 แสนล้าน

ทั้งนี้นิตยสาร Forbes ได้จัดอันดับให้ตระกูลจิราธิวัฒน์ ติด 1 ใน 5 ของมหาเศรษฐีไทยที่ร่ำรวยที่สุดในปี 2022 โดยในปีนี้ มีความมั่งคั่งอยู่ที่ 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งภายใต้อาณาจักร “จิราธิวัฒน์” ไม่ได้มีแค่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายกิจการที่เข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้ทำการสำรวจ พบ 4 หุ้นบริษัทในเครือ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวถือหรือนำบริษัทเข้าไปถือ ซึ่งรวม แล้วมีมูลค่าความมั่งคั่งกว่า 192,532.33 ล้านบาท ขณะที่เงินปันผลปี 2565 ทั้งตระกูลได้ไปทั้งสิ้น 1,394.93 ล้านบาท  

(ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)

 

1. CPN (บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา) มาเก็ตแคป 319,770.00 ล้านบาท ราคาปิด 70.50 บาท

 มีบริษัทในเครือถือหุ้นใหญ่ (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565) ดังนี้

 • บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 1,176,343,960 หุ้น หรือ 26.21% คิดเป็นมูลค่า 82,932.24 ล้านบาท

ปัจจุบันหุ้น CPN จ่ายปันผลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 0.60 บาทต่อหน่วย เท่ากับ บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ได้ปันผลทั้งสิ้น 705.80 ล้านบาท

 2. CENTEL (บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา) มาเก็ตแคป 65,475.00 ล้านบาท ราคาปิด 48.00 บาท (ปี 2565 ไม่มีการจ่ายปันผล)

พบคนนามสกุล จิราธิวัฒน์ และบริษัทในเครือถือหุ้น (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565) ดังนี้

 • บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 67,523,190 หุ้น หรือ 5.00% คิดเป็นมูลค่า  3,241.11 ล้านบาท
 • นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 4 จำนวน 31,170,141 หุ้น หรือ 2.31% คิดเป็นมูลค่า 1,496.16 ล้านบาท
 •  นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 5 จำนวน 29,263,374 หุ้น หรือ 2.17% คิดเป็นมูลค่า 1,404.64 ล้านบาท
 • นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 6 จำนวน 29,226,590 หุ้น หรือ 2.16% คิดเป็นมูลค่า 1,402.87 ล้านบาท
 • นาย ทศ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 7 จำนวน 28,976,874 หุ้น หรือ 2.15% คิดเป็นมูลค่า 1,390.88 ล้านบาท

 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,935.68 ล้านบาท

3. CRC (บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) มาเก็ตแคป 263,856.25 ล้านบาท ปัจจุบันหุ้น CRC จ่ายปันผลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 0.30 บาทต่อหน่วย ราคาปิด 43.25 บาท

พบคนนามสกุล จิราธิวัฒน์ และบริษัทในเครือถือหุ้น (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) ดังนี้

 • บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1 จำนวน 2,114,284,890 หุ้น หรือ 35.06% คิดเป็นมูลค่า 91,442.82 ล้านบาท รับปันผลมูลค่า 634.28 ล้านบาท
 • นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 6 จำนวน 73,794,279 หุ้น หรือ 1.22% คิดเป็นมูลค่า 3,191.60 ล้านบาท รับปันผลมูลค่า 22.13 ล้านบาท
 • นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 8 จำนวน 55,789,915   หุ้น หรือ 0.93% คิดเป็นมูลค่า 2,412.91 ล้านบาท รับปันผลมูลค่า  16.73 ล้านบาท
 • นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 9 จำนวน 53,227,462 หุ้น หรือ 0.88% คิดเป็นมูลค่า 2,302.08 ล้านบาท รับปันผลมูลค่า 15.96 ล้านบาท

รวมมูลค่าพอร์ตลงทุนในหุ้น CRC ทั้งสิ้น 99,349.42 ล้านบาท

รวมปันผลหุ้น CRC จ่ายปันผลทั้งสิน 689.12 ล้านบาท

4. ZEN (บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป) มาเก็ตแคป 4,980.00 ล้านบาท ราคาปิด 16.70 บาท (ปี 2565 ไม่มีการจ่ายปันผล)

พบคนนามสกุล จิราธิวัฒน์ และบริษัทในเครือถือหุ้น (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565) ดังนี้

 • นาย สรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 3  จำนวน 34,535,200 หุ้น หรือ 11.51% คิดเป็นมูลค่า 576.73 ล้านบาท 
 • น.ส. จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 4 จำนวน 34,535,200 หุ้น หรือ 11.51% คิดเป็นมูลค่า 576.73 ล้านบาท
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 6 จำนวน 5,625,000 หุ้น หรือ 1.88% คิดเป็นมูลค่า 93.93 ล้านบาท 
 • นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 9 จำนวน 4,045,700 หุ้น หรือ 1.35% คิดเป็นมูลค่า 67.56 ล้านบาท 

รวมมูลค่าพอร์ตลงทุนในหุ้น ZEN ทั้งสิ้น 1,314.97 ล้านบาท

รวมหุ้นทั้ง 4 หลักทรัพย์ที่ทั้งตระกูลจิราธิวัฒน์ และบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 192,532.33 ล้านบาท ล้านบาท ขณะที่เงินปันผลปี 2565 ทั้งตระกูลได้ไปทั้งสิ้น 1,394.93 ล้านบาท  

นอกจากนี้ยังพบว่า ได้นำบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนในกองทุนรวม และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ เข้าไปถือหุ้นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหุ้นในตระกูล ดังนี้

 • บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  เข้าไปลงทุนใน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ CPNCG ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 106,660,000 หุ้น หรือ 25.00% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 661,697,175 หุ้น หรือ 25.77% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าไปลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 115,892,862 หุ้น หรือ 4.51% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้าไปลงทุนใน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 145,238,320 หุ้น หรือ 17.09% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)
 • นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น ACE ถือหุ้นอันดับ 10 จำนวน 75,820,800 หุ้น หรือ 0.75% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
 • นาย ดิตพันธ์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น ARIN ถือหุ้นอันดับ 9 จำนวน 9,999,000 หุ้น หรือ 1.67% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
 • น.ส. จิรารัตน์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น CSC-P ถือหุ้นอันดับ 6 จำนวน 698 หุ้น หรือ 0.09% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
 • นาง นลินี จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น INSURE ถือหุ้นอันดับ 10 จำนวน 18,691 หุ้น หรือ 0.19% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)
 • นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น INSURE ถือหุ้นอันดับ 9 จำนวน 28,467 หุ้น หรือ 0.28% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)
 •  นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น MALEE ถือหุ้นอันดับ 6 จำนวน 7,408,566 หุ้น หรือ 2.68% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
 • นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น LPN ถือหุ้นอันดับ 6 จำนวน 19,824,400 หุ้น หรือ 1.34% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565)
 • นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น MALEE ถือหุ้นอันดับ 9  จำนวน 6,418,567  หุ้น หรือ 2.33% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
 • นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น MALEE ถือหุ้นอันดับ 8 จำนวน 6,608,567 หุ้น หรือ 2.39% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
 • นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น POST ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 49,912,755 หุ้น หรือ 9.98% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
 • นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น POST ถือหุ้นอันดับ 7 จำนวน 21,245,255  หุ้น หรือ 4.25% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
 • นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น POST ถือหุ้นอันดับ 6 จำนวน 24,700,000 หุ้น หรือ 4.94% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
 • นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น POST ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 121,096,150 หุ้น หรือ 24.22% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
 •  นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น SLP ถือหุ้นอันดับ 9 จำนวน 9,500,000 หุ้น หรือ 0.79% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
 • นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ เข้าไปลงทุนในหุ้น VPO ถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 125,000,000 หุ้น หรือ 13.30% (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565)