กรมศุลกากรจัดประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน เพิ่มความสะดวกทางการค้า

กรมศุลกากรจัดประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน เพิ่มความสะดวกทางการค้า

กรมศุลกากรจัดการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร และหารือร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความสะดวกทางการค้า

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32 (32nd Meeting of the ASEAN Directors-General of Customs) วันนี้(6มิ.ย.)ว่า การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศุลกากรอาเซียนของคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีศุลกากรอาเซียน จำนวน 5 คณะทำงานได้แก่ คณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Customs: CCC) คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group: CPTFWG)

คณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร (Customs Enforcement and Compliance Working Group: CECWG) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางศุลกากร(Customs Capacity Building Working Group: CCBWG) และคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASEAN Single Window Steering Committee: ASWSC)

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างศุลกากรอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และองค์การศุลกากรโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงการหารือร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่EU-ASEAN Business Council และ US-ASEAN Business Council เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค อีกด้วย