ทีเอ็มบีธนชาต คว้ารางวัล Best LINE Ads สาขา Bank & Finance

ทีเอ็มบีธนชาต คว้ารางวัล Best LINE Ads สาขา Bank & Finance

ทีเอ็มบีธนชาต คว้ารางวัล Best LINE Ads สาขา Bank & Finance จากงาน LINE Thailand Awards 2022 ตอกย้ำความสำเร็จของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2022

      ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล พร้อมด้วย นายวีระยุทธ ศัลยประดิษฐ์  หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและช่องทางการบริการลูกค้าบุคคล 

        ร่วมรับรางวัล Best LINE Ads สาขา Bank & Finance จากงาน LINE Thailand Awards 2022 ซึ่งจัดโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) 

         สะท้อนถึง ความสำเร็จของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2022 จํากัด 

        รางวัลนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ทีทีบี ในการสร้างสรรค์โซลูชันทางการเงิน เพื่อยกระดับชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้น จากการโปรโมทให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทาง LINE อย่างมีประสิทธิภาพ 

       รวมถึงใช้ชิ้นงานโฆษณาที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยงานจัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom โรงแรมCapella Bangkok กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566