ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธอส. scb แจ้งวันปิดระบบชั่วคราว

ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธอส. scb แจ้งวันปิดระบบชั่วคราว

อัปเดต ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (scb) แจ้งวันเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

อัปเดต ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งวันเวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สามารถเช็กรายละเอียดของแต่ละแบงก์ได้ที่นี่ เพื่อเตรียมตัวการวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินให้ดีๆ

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ e-KYC และ Mobile Application บางฟังก์ชันชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น

โดยช่องทาง/ระบบ ที่ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว มีดังนี้

Mobile Application GHB ALL GEN

 • การสมัครใช้บริการ
 • การปลดล็อค PIN
 • การเปลี่ยนเครื่อง

Mobile Application : GHB ALL

 • การสมัครใช้บริการ
 • การปลดล็อค PIN
 • การเปลี่ยนเครื่อง
 • NDID การพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากต่างธนาคาร

ระบบ e-KYC

 • ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทุกช่องทาง

 

ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธอส. scb แจ้งวันปิดระบบชั่วคราว

 

2.ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนแจ้งปรับปรุงแอปพลิเคชั่น "แม่มณี" มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันแม่มณี และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

 • วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.00 – 02.00 น.
 • วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.00 - 00.00 น.
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.00 – 04.00 น.

ลูกค้าสามารถใช้บริการแอปพลิเคชั่น ร้านแม่มณี ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

 

ธนาคารปิดปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2566 ล่าสุด ธอส. scb แจ้งวันปิดระบบชั่วคราว