ปลัดคลังสั่งสศค.เกาะติดนโยบายหาเสียงพรรคการเมือง

ปลัดคลังสั่งสศค.เกาะติดนโยบายหาเสียงพรรคการเมือง

ปลัดคลังสั่งสศค.เกาะติดนโยบายหาเสียงของทุกพรรคการเมือง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของนโยบาย รวมถึง ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและฐานะการคลังของประเทศ

นายกฤษฎา วิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ไปศึกษาแนวนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่ได้ทยอยออกมาในช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า นโยบายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่และมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึง ฐานะการคลังอย่างไรบ้าง

“ผมได้ให้สศค.เกาะติดนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆว่า ถ้าทำตามนโยบายดังกล่าวแล้วจะมีค่าใช้จ่ายต่องบประมาณเท่าไหร่ มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างไร รวมถึง แนวปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆว่า จะสามารถทำได้หรือไม่”

ทั้งนี้ ตนเห็นว่า แต่ละนโยบายการหาเสียงควรที่จะมีการชี้แจงได้ด้วยว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงินตามนโยบายแล้ว จะมีแนวทางการหารายได้เพื่อมาชดเชยรายจ่ายอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังในอนาคต