เปิดบัญชี "เงินฝาก" คนไทย พบส่วนใหญ่ 88.3% มีฐานเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท

เปิดบัญชี "เงินฝาก" คนไทย พบส่วนใหญ่ 88.3% มีฐานเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท

เปิดสถิติ "เงินฝาก" ของคนไทยล่าสุด ณ เดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 พบบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ 106.62 ล้านบัญชี มีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท ส่วนเศรษฐีฝากเงิน 500 ล้านขึ้นไป มีกระจุกเดียวเพียง 1,608 บัญชี

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานสถิติ “เงินฝาก” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ณ ช่วงเดือนพ.ค.2565 พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยมีจำนวนทั้งหมด 116.55 ล้านบัญชี โดยมียอดรวมเงินฝากอยู่ที่ 15.76 ล้านล้านบาท

ล่าสุด.. “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” พบข้อมูลอัปเดตจากเว็บไซต์ของ ธปท. ซึ่งรายงานสถิติ “เงินฝาก” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย ช่วงเดือนพ.ย. - ธ.ค.2565 ระบุว่า บัญชีเงินฝากทุกประเภทของคนไทยมีจำนวนทั้งหมด 120.83 ล้านบัญชี โดยมียอดเงินฝากรวมทุกประเภททุกบัญชี อยู่ที่ 15.92 ล้านล้านบาท จะเห็นว่าคนไทยเปิดบัญชีเพิ่มมากขึ้น และยอดรวมเงินฝากโดยเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

แต่เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกลับพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงมีเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท โดยในกลุ่มผู้ฝากเงินไม่ถึง 50,000 บาทนั้น มีอยู่มากถึง 106.62 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นสัดส่วน 88.3% จากจำนวนบัญชีทั้งหมด ขณะที่ยอดรวมเงินฝากของกลุ่มนี้ อยู่ที่ 436,161 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้คนไทยจะเปิดบัญชีมากขึ้น แต่ยอดเงินในบัญชีเงินฝากกลับยังอยู่ในระดับต่ำ

ขณะที่กลุ่มผู้ฝากเงินจำนวนมากในหลัก 100 ล้าน, 200 ล้าน, 500 ขึ้นไป มีเพียงกลุ่มเล็กๆ ของประชากรไทยเท่านั้น

ส่วนปัจจัยที่ทำให้คนไทยเปิดบัญชีใหม่มากขึ้น ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ อาจมาจากในช่วงวิกฤติโรคระบาด รัฐบาลได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ประชาชนมีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ธปท. ระบุถึงจำนวนบัญชีเงินฝาก แบ่งตามจำนวนเงินฝากของคนไทยจากมากไปน้อย ดังนี้ 

เปิดบัญชี "เงินฝาก" คนไทย พบส่วนใหญ่ 88.3% มีฐานเงินฝากไม่ถึง 50,000 บาท

ฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 1,608 บัญชี ยอดรวมเงินฝาก 2,634,887 ล้านบาท

ฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มี 3,454 บัญชี ยอดรวมเงินฝาก 1,051,370 ล้านบาท

ฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท มี 6,462 บัญชี ยอดรวมเงินฝาก 889,041 ล้านบาท

ฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มี 14,266 บัญชี ยอดรวมเงินฝาก 994,203 ล้านบาท

ฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มี 31,835 บัญชี ยอดรวมเงินฝาก 1,108,968 ล้านบาท

ฝากเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท มี 1.03 แสนบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 1,536,396 ล้านบาท

ฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท มี 1.78 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 4,372,387 ล้านบาท

ฝากเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มี 1.61 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 1,144,454 ล้านบาท

ฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท มี 3.15 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 994,575 ล้านบาท

ฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท มี 3,354,679 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 464,529 ล้านบาท

ฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท มี 4.14 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 292,418 ล้านบาท

ฝากไม่เกิน 50,000 บาท มี 106.62 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 436,161 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก PDA" ระบุข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ฝากเงิน (เจ้าของบัญชีออมทรัพย์) ที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากของเดือนกันยายน 2565 มีทั้งหมด 89.22 ล้านราย

โดยพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 425,096 ราย หรือเพิ่มขึ้น 0.48% โดยเฉพาะผู้ฝากกลุ่มบุคคลธรรมดาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มีผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.01 ของผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด (รายงานข้อมูล ณ มกราคม 2566)

---------------------------------------------

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก PDA

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์