รัฐมนตรีคลังติงพรรคการเมืองควรชูนโยบายหารายได้เข้ารัฐ

รัฐมนตรีคลังติงพรรคการเมืองควรชูนโยบายหารายได้เข้ารัฐ

รัฐมนตรีคลังติงพรรคการเมืองควรชูนโยบายการหาแหล่างรายได้เข้ารัฐด้วย หากจะหาเสียงด้วยการใช้จ่ายเงินและลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีหลายพรรคการเมืองออกนโยบายหาเสียงในลักษณะที่จะกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศว่า ประชาชนคงต้องดูว่า เมื่อพรรคการเมืองดังกล่าวหาเสียงในลักษณะนั้นแล้ว จะมีความเป็นไปได้ในการหาแหล่งเงินมาใช้คืนรัฐด้วยวิธีใดบ้าง

ทั้งนี้ ในขณะนี้ นโยบายเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนั้น เป็นแบบขยายตัว เพื่อดูแลเศรษฐกิจ มีเพียงปีเดียว คือ ในปี 2564 ที่ใช้นโยบายลดงบประมาณ เพราะภาคธุรกิจได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป รัฐบาลมีนโยบายที่จะทำให้งบประมาณเข้าสู่จุดสมดุล

“เราต้องดูความเป็นไปได้เรื่องของแหล่งเงินที่จะมาทดแทนรายจ่ายที่จะหายไปจากนโยบายการหาเสียงในลักษณะที่มีแต่การจ่ายเงินในแต่ละโครงการด้วย”