กบข.เพิ่มทางเลือกสมาชิกเปิด 2 แผนลงทุน "ทองคำ - ตราสารหนี้ต่างประเทศ"

กบข.เพิ่มทางเลือกสมาชิกเปิด 2 แผนลงทุน "ทองคำ - ตราสารหนี้ต่างประเทศ"

"กบข. หาโอกาสลงทุนช่วงลงทุนผันผวน เพิ่ม 2 แผนการลงทุนใหม่ เน้นลงทุนกองทุนทองคำ และตราสารหนี้ต่างประเทศ หวังให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น ประเมินธนาคารกลางสหรัฐ มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงหลังปีหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ และทองคำทั่วโลก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในการลงทุน ซึ่ง กบข.ได้มองหาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ จึงได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิก โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้ดีในสถานการณ์ลงทุนเช่นนี้

กบข. จึงได้ออกแผนการลงทุนใหม่ 2 แผน คือ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ และแผนทองคำ เพื่อให้ตรงกับความต้องการรับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสมาชิกด้วย  

โดย "แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ" เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐโลกซึ่งเป็นการลงทุนแบบรายหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกลงทุนผ่านกองทุนรวม และจัดจ้างผู้จัดการกองทุน เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับกลุ่มลงทุน (Investment Grade)

ส่วน "แผนทองคำ" จะลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ (Gold Fund) ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําโลก (Passive Management) โดยแผนตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งจำนวน ขณะที่แผนทองคำมีการป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วนเท่านั้น

กบข.เพิ่มทางเลือกสมาชิกเปิด 2 แผนลงทุน "ทองคำ - ตราสารหนี้ต่างประเทศ"

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 กบข. ได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ถึงหดตัว อาจทำให้ธนาคารกลางประเทศต่างๆ รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐ มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงหลังของปี ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทั่วโลก

รวมถึงสนับสนุนการปรับขึ้นของราคาทองคำด้วย จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนในแผนตราสารหนี้ต่างประเทศ และแผนทองคำ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของพอร์ตได้ อีกทั้งยังลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนทั้งหมด 12 แผน คือ แผนสมดุลตามอายุ แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น แผนเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนหลัก แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ แผนหุ้น 35 แผนหุ้น 65 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ แผนหุ้นไทย และแผนทองคำ สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้ให้ หรือสามารถเลือกผสมแผนการลงทุนตามสัดส่วนได้ด้วยตนเองตามต้องการ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์