บสย.เปิด3ธุรกิจได้รับค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในรอบ10เดือน

บสย.เปิด3ธุรกิจได้รับค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในรอบ10เดือน

บสย.เปิด3ธุรกิจได้รับค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในรอบ10เดือน ได้แก่ ภาคบริการ ภาคเกษตร และ ภาคการผลิตสินค้าและการค้า โดยภาคการเกษตรเติบโตโดดเด่น ไต่ระดับจากอันดับ 6 ในปี 63 สู่อันดับ 2 ในปี 65 คาดทั้งปี 65 จะอนุมัติยอดค้ำประกันถึง 1.4 แสนล้าน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)  เปิดเผยกลุ่มธุรกิจที่ บสย. ค้ำประกันสูงสุด 3 ลำดับแรกในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมาว่า ธุรกิจครองสัดส่วนค้ำประกัน 50% ของยอดค้ำรวม ได้แก่ ภาคบริการ 28% ภาคเกษตรกรรม 11% ภาคการผลิตสินค้าและการค้า 11%  โดยในภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น ไต่ระดับจากอันดับ 6 ในปี2563 สู่อันดับ 2 ในปี 2565 คาดว่า ผลดำเนินงานสิ้นปี 2565 จะมียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวมกว่า140,000 ล้านบาท

สำหรับผลดำเนินงาน บสย. ในช่วง 10 เดือนนั้น ถือว่า ประสบผลสำเร็จ ให้ความช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงสินเชื่อต่อเนื่อง อนุมัติค้ำประกัน จำนวน 128,581 ล้านบาท ได้สินเชื่อจำนวน 78,510 ราย 

โดยได้อนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) 82,461 ฉบับ  ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 140,958 ล้านบาท รักษาการจ้างงาน 893,073 ตำแหน่ง และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 531,039 ล้านบาท โดยมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อรองรับ ได้แก่

 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs (PGS 9) วงเงิน 65,985 ล้านบาท สัดส่วน 51% (เฉลี่ย 3.93 ล้านบาทต่อ LG) วงเงินคงเหลือรองรับ 1,100 ล้านบาท และสิ้นสุดโครงการ 30 พ.ย. 2565

2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก.ฟื้นฟู ระยะ 2 (สินเชื่อเพื่อการปรับตัว) วงเงิน 48,076 ล้านบาทสัดส่วน 37% (เฉลี่ย 3.50 ล้านบาทต่อ LG  )

3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Commercial และ Re-new วงเงิน 9,202 ล้านบาท สัดส่วน 7%

4.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ (Micro 4) สัดส่วน 4% วงเงิน 4,473 ล้านบาท(เฉลี่ย 90,000 บาท ต่อ LG)

5.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะพิเศษ Soft Loan Extra วงเงิน 845 ล้านบาท สัดส่วน 1%

ด้านการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. ได้ดำเนินการสอดรับนโยบายรัฐบาล ปีแห่งการแก้หนี้  “แก้หนี้ยั่งยืน” ช่วยลูกหนี้หลุดพ้นกับดักหนี้ แก้ไขหนี้ ผ่านมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ “บสย. พร้อมช่วย” ผ่อนน้อยเบาแรง หรือ มาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว ช่วยแก้หนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประสบความสำเร็จเกินคาด เพิ่มขึ้นกว่า 80%  มีลูกหนี้ บสย. ลงทะเบียน จำนวน 9,809  ราย ได้รับการประนอมหนี้ 4,785 ราย สัดส่วน 49% หรือราว 2,058 ล้านบาท คาดว่า       ณ สิ้นปี จะช่วยลูกหนี้ได้กว่า 7,000 ราย

“มาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว แก้หนี้ ลูกค้า บสย. เป็นมาตรการที่โดดเด่นในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กลุ่มไมโคร โดยมาตรการ “สีเขียว” ได้รับความนิยมมากที่สุด 79%   ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี ตัดเงินต้นทั้งจำนวน โดยชำระครั้งแรกเพียง 10%  วงเงินหนี้ ต่อราย 100,000 บาท “

ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาฟรี โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม มีผู้ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา ขอสินเชื่อสูงสุด 1,454 ราย ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ มากกว่า 515 ราย และพัฒนาธุรกิจ 337 ราย รวมสินเชื่อที่ต้องการกว่า 12,000 ล้านบาท