ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3414 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3208 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3414 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3208 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (6 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.3414 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (5 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.6622 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3208 บาท/ยูโร)