ลงทุน Long Term อย่างไร ไม่ให้ Wrong Term

ลงทุน Long Term อย่างไร ไม่ให้ Wrong Term

ลงทุนที่ “Long Term” หรือระยะยาวมากพอ และ สามารถหลีกเลี่ยง “Wrong Term” หรือการลงทุนที่ผิดพลาด จนสำเร็จเป้าหมายการลงทุนได้

การลงทุนระยะยาวเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนหลายคนใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในอนาคต แต่การลงทุนระยะยาวไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ซื้อและถือสินทรัพย์นั้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย และไม่มีเป้าหมายว่าลงทุนไปเพื่ออะไร และจะลงทุนถึงเมื่อไหร่ แต่ต้องอาศัยการการวางแผน ความอดทน ไม่ต่างจากการลงแข่งรายการวิ่งมาราธอน โดยผู้ที่เข้าถึงเส้นชัยเปรียบได้กับนักลงทุนที่อยู่บนเส้นทางการลงทุนที่ “Long Term” หรือระยะยาวมากพอ และ สามารถหลีกเลี่ยง “Wrong Term” หรือการลงทุนที่ผิดพลาด จนสำเร็จเป้าหมายการลงทุนได้ในท้ายที่สุด

สำหรับ การลงทุน “Wrong Term” เป็นคำที่ใช้อธิบายสถานการณ์ที่นักลงทุนเลือกกลยุทธ์การลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังหรือเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ มักเกิดจากการตัดสินใจที่ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ, การขาดความเข้าใจในความเสี่ยง, หรือการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดด้วยอารมณ์

ดังนั้น นักลงทุนที่ต้องการพิชิตเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว นอกจากถือลงทุนให้ยาวมากพอแล้ว ควรหลีกเลี่ยง การลงทุนแบบ “Wrong Term” โดยเติมความรู้ด้านการลงทุนและสภาพจิตใจให้พร้อม ดังเช่นนักลงทุนที่เตรียมสมรรถภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนลงสู่สนามจริง ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

1.ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาที่เหมาะสม คือเส้นชัยของการลงทุน

สำหรับนักวิ่งมาราธอน ปลายทางคือเส้นชัย สำหรับนักลงทุนความสำเร็จคือเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ เช่น การวางแผนเพื่อการเกษียณ หรือเพื่อการศึกษาบุตร ดังนั้น ขั้นแรกก่อนจะเริ่มต้นลงทุน ควรระบุเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนมากพอว่าทำไปเพื่ออะไร? ถึงเมื่อไหร่? อย่างไร? เพื่อให้นักลงทุนสามารถออกแบบการลงทุน และระยะเวลาในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

2.เตรียมความพร้อม วางแผนอย่างสมดุล ช่วยให้ถึงเป้าหมาย แบบไม่เจ็บ

ถ้าการเลือกรองเท้า เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงกลยุทธ์ในการทำเวลาวิ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันมาราธอน การเลือกเครื่องมือการลงทุน ประเภทสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์อัตราผลตอบแทนคาดหวังและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความผันผวนการลงทุน ควรมีการกระจายสินทรัพย์การลงทุนไปหลากหลายประเภท หรือจัดทำ Asset Allocation เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด และเพิ่มโอกาสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว

3.ความอดทนและวินัย คือ เส้นชัยของการแข่งกับตัวเอง

เมื่อเป็นการลงทุนระยะยาว หลังจากเตรียมความพร้อมและลงทุนไปแล้ว ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือ การใช้ความอดแทนและวินัย เพราะ สิ่งที่ยากจะเอาชนะอาจไม่ใช่ตลาด แต่คือการเอาชนะใจตนเองให้อดทนมากพอ ไม่หวั่นไหวไปกับการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ในระยะสั้น และควรมีวินัยในการลงทุนโดยนำผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้กลับไปลงทุนต่อแบบทบต้นอย่างสม่ำเสมอ

4.ติดตามและปรับปรุง 

แม้ว่าการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นการ Buy and Hold ซื้อแล้วถือลงทุนยาว แต่นักลงทุนควรทบทวนเป้าหมายและปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงทุนเมื่อสินทรัพย์การลงทุนหรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้และมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม 

สุดท้าย การลงทุน “Long Term” ด้วยความเข้าใจ และหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบ “Wrong Term” จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างและรักษาพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพในระยะยาว