ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.250 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.152 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.250 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.152 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (6 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.250 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (5 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.402 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.152 บาท/ดอลลาร์)