ธปท.ประกาศให้วันที่ 16-18 พ.ย.นี้ เป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงิน

ธปท.ประกาศให้วันที่ 16-18 พ.ย.นี้ เป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงิน

ธปท.ประกาศให้วันที่ 16 - 18 พ.ย.นี้ เป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงิน ระบุ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ขอให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการโดยตรงกับประชาชน WFH ได้ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านจราจร

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ออกประกาศ ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันพุธที่ 16  - วันพฤหัสบดี ที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธปท.พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจ และประชาชน

ทั้งนี้ ธปท. ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ critical function เน้นการทำงาน work from home ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์