ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.012 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.097 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.012 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.097 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (3 ต.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.012 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (30 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.915 บาท/ดอลลาร์ บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.097 บาท/ดอลลาร์)