สคร.มั่นใจรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปีนี้ตามเป้า

สคร.มั่นใจรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปีนี้ตามเป้า

สคร.มั่นใจรัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 65 ได้ตามเป้าหมายที่ 2.43 แสนล้านบาท หรือ 95% ของวงเงินงบลงทุนทั้งหมด ส่วนการนำส่งเงินเข้าคลังคาดเกินเป้าหมาย 700 ล้านบาท ขณะที่ เร่งโครงการลงทุนแล้วเสร็จเปิดให้บริการประชาชน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)เปิดเผยว่า สคร.ประเมินว่า ในปี 2565 นี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปีดังกล่าว มีกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งไว้ทั้งหมดราว 3.49 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐวิสาหกิจกำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการลงทุน ซึ่งเป็นการทยอยเบิกจ่าย โดย สคร.กำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 95% ของแผนการเบิกจ่าย

“เราคาดว่า การเบิกจ่ายจะเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ แผนเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กำหนดไว้ที่ 2.43 แสนล้านบาท  ณ เดือนสิงหาคม นี้ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้ว  2.36 แสนล้านบาท”

เธอกล่าวอีกว่า ปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจ มีทั้งที่ใช้ปีงบประมาณ คือ เริ่ม 1 ต.ค. สิ้นสุด 30 ก.ย.ของปีถัดไป  และที่ใช้ปีปฏิทิน คือเริ่ม 1 ม.ค.สิ้นสุด 31 ธ.ค.ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณ ได้สิ้นสุดปีบัญชีไปแล้วเมื่อ 30 ก.ย.ที่ผ่านมานี้ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณส่วนใหญ่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย มีเพียงองค์การเภสัชกรรม  AOT และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย  ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีปฏิทิน คาดว่าจะมีการเร่งการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คือ ในช่วงเดือนต.ค. และพ.ย.นี้

เธอกล่าวอีกว่า ปัญหาหนึ่งของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ล่าช้าก็คือ การที่ผู้แพ้การประมูลงานของรัฐวิสาหกิจ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ เพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งหลายครั้งเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่ไม่มีเหตุผล ทำให้กระบวนการเริ่มการลงทุนในโครงการนั้นๆ ต้องล่าช้าออกไป  ซึ่งปัญหานี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมแก้ไขแล้วคือ ผู้ที่จะยื่นอุทธรณ์ จะต้องมีการวางเงินประกัน หากแพ้การอุทธรณ์จะถูกริบเงินวางประกัน

สำหรับการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ให้กับรัฐบาลนั้น เธอกล่าวว่า ในปี 65  ตั้งเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้รวม 1.42 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายราว 600-700 ล้านบาท  ซึ่งในปีงบ 66 เป้าหมายการนำส่งจะใกล้เคียงกับปี 65

สำหรับโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน รถไฟ ที่ผ่านมาจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งโครงการจึงสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ แต่ สคร.ได้ขอให้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางที่เป็นไปได้ในการเปิดใช้บริการโครงการในส่วนดำเนินการแล้วเสร็จไปก่อน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนั้นๆ เร็วขึ้น

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์