ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2364 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4247 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.2364 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4247 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.2364 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (28 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8117 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.4247 บาท/ยูโร)