ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7962 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2403 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7962 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2403 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (26 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 36.7962 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.0365 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2403 บาท/ยูโร)