ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.335 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.023 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.335 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.023 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.335 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (22 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.358 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.023 บาท/ดอลลาร์)