คลังสรุปแนว "เศรษฐกิจดิจิทัล - ยั่งยืนการคลัง" ต่อรัฐมนตรีคลังเอเปค ต.ค.นี้

คลังสรุปแนว "เศรษฐกิจดิจิทัล - ยั่งยืนการคลัง" ต่อรัฐมนตรีคลังเอเปค ต.ค.นี้

คลังเอเปคเตรียมสรุปแนวทางผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลกับความยั่งยืนทางการเงินการคลังในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเดือนต.ค.นี้ พร้อมเผยสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป โดยชูวาระการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในการประชุม

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปค ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพการประชุมในช่วงเดือนต.ค.นี้ ที่ประชุมจะได้รับรายงานผลการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ และระดับปลัดกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมาว่า ได้มีการหารือในประเด็นใดบ้าง

ทั้งนี้ ผลการหารือที่จะได้เสนอนั้น จะอยู่ภายใต้วาระการประชุมที่ไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกเป็นผู้เสนอใน 2 เรื่องหลัก คือ เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล (Digitalization for Digital Economy) กับเรื่องความยั่งยืนทางการเงินการคลัง(Sustainable Finance)

“ตลอดระยะเวลาการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่ และในระดับปลัดกระทรวงการคลังนั้น จะหารือใน 2 ประเด็นหลักคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และการเงินการคลังที่ยั่งยืน ซึ่งไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการใน 2 ประเด็นหลักว่า เราทำอะไรไปบ้างในช่วงที่ผ่านมา เช่น ในช่วงโควิด เราได้ใช้ดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนหรือช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการอะไรบ้าง เช่น การใช้มาตรการคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือการโอนเงินผ่านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เป็นต้น”

สำหรับประเทศสมาชิกอื่นๆ นั้น ก็ได้แชร์ความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับ 2 ประเด็นหลักดังกล่าว อย่างเช่น มาเลเซีย ก็แชร์ว่า ที่ผ่านมาได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ระบบดิจิทัลอย่างไร เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันให้เกิดระบบการโอนเงินด้วยระบบดิจิทัลข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ขณะนี้ ในหลายประเทศก็ได้มีการเชื่อมโยงการโอนเงินด้วยระบบดิจิทัลกันแบบเรียลไทม์แล้ว ยกตัวอย่าง การเชื่อมโยงผ่านระบบพร้อมเพย์ของไทย กับเพย์นาวของสิงคโปร์  ทำให้การโอนเงินระหว่างบุคคล ของทั้งสองประเทศนี้มีความคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงระบบการโอนเงินด้วยระบบดิจิทัลผ่านคิวอาร์โคดระหว่างกัน เช่น ไทยกับเวียดนาม ไทยกับมาเลเซีย และไทยกับอินโดนีเซีย เป็นต้น ขณะเดียวกัน ประเทศอื่นๆ ก็มีการเชื่อมโยงการโอนเงินด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความพร้อม

“ในเรื่องระบบการโอนเงินด้วยดิจิทัลระหว่างกันนั้น เราก็ได้มีการนำเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างกลุ่มเอเปค แต่การนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และความพร้อมของแต่ละประเทศ ไม่ได้เป็นการบังคับ ฉะนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ก็จะไม่ได้มีการลงนามความร่วมมือใดๆ แต่เราจะมีการนำเสนอเป็นเอกสารร่วมกันเท่านั้น”

อย่างไรก็ดี ในการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังเอเปคครั้งนี้ ทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นประเทศเจ้าภาพครั้งต่อไป จะได้มีการนำเสนอหัวข้อการประชุมในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งจะมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่ไทยเสนอในเรื่องของการเงินสีเขียวหรือการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเด็นที่จะหารือในการประชุมในครั้งถัดไปด้วย

“ในปีหน้าสหรัฐอเมริกาจะเป็นประธานการประชุม เขาจะเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากคาร์บอนมาสู่พลังงานสะอาด ดังนั้น แต่ละประเทศก็จะต้องเตรียมพร้อมว่า ได้มีแนวทางอย่างไรบ้าง รวมถึง จะต้องมีข้อเสนอหรือแนวทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนหรือธุรกิจที่ใช้พลังงานคาร์บอนมาเป็นพลังงานสะอาดควบคู่ไปด้วย”

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์