เฟดทุบ ‘บิตคอยน์’ ยังไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้ l Crypto Focus

เฟดทุบ ‘บิตคอยน์’ ยังไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้ ร่วมพูดคุยกับคุณภาณุวิชญ์ ไทยานนท์ Investment consultant, Cryptomind Advisory

เฟดทุบ ‘บิตคอยน์’ ยังไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้ ร่วมพูดคุยกับ คุณภาณุวิชญ์ ไทยานนท์ Investment consultant, Cryptomind Advisory

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์