ประโยชน์ของ Metaverse ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ประโยชน์ของ Metaverse ในอุตสาหกรรมต่างๆ

“Metaverse ก็แค่เรื่องของเกมส์” หลายคนคงได้ยินคำกล่าวนี้บ่อยๆ และคงสงสัยว่ามันเป็นจริงตามนี้หรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงติดภาพว่า Metaverse เป็นเรื่องของเกมส์ เพราะสิ่งที่สื่ออกมาเป็นเรื่องของภาพกราฟฟิค หรือตัวละครเป็นส่วนใหญ่ 

อีกทั้งอุตสาหกรรมเกมส์ ยังมีความกระตือรือร้นในการนำ Metaverse เข้ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของตน อย่างไรก็ตามเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ เราคงต้องย้อนกลับไปที่นิยามของคำว่า Metaverse

อาจกล่าวได้ว่านิยามของ Metaverse แม้จะหลากหลาย แต่ล้วนมีสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ว่า Metaverse ไม่ได้หมายถึงแค่แพลตฟอร์ม แต่หมายถึง ประสบการณ์เสมือนจริงที่ผู้ใช้จะได้รับ 

ซึ่งคำว่า ประสบการณ์เสมือนจริงนั้น ไล่ไปตั้งแต่ ภาพ เสียง เรื่องราว กฏเกณฑ์ และระบบที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งเรื่องของ Data ,AR,VR อย่างไรก็ตาม การที่ Metaverse จะได้รับการยอมรับในอนาคต ยังรวมถึงการถูกใช้งานอย่างเป็นจริงจัง นั่นแปลว่า Metaverse ต้องสร้างประโยชน์ในโลกจริง 

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะทำให้หลายอุตสาหกรรมไม่แน่ใจ รวมถึงไม่กล้าที่จะเริ่มนำ Metaverse เข้ามาใช้ อย่างไรก็ตามหากมองด้วยกรอบของระยะเวลาที่ยาวขึ้น Metaverse สามารถนำมาใช้ได้ ตามตัวอย่างแบ่งตามแต่ละอุตสาหกรรมหรือสาขาดังนี้

1. สาธารณสุข เราอาจจะยังไม่สามารถนำผู้ป่วยมารักษาหรือทำการผ่าตัดได้ใน Metaverse แต่การพบแพทย์ แบบผู้ป่วยนอก ในผู้ป่วยจำเพาะบางกลุ่ม อาจสามารถทำได้ เช่น การตรวจผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่อยากเปิดเผยตัว การตรวจผู้ป่วยเด็กบางกลุ่มเพื่อลดความกลัวจากการมาโรงพยาบาล การประชุมทางวิชาการ หรือการให้ความรู้ทางสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยที่อยู่ไกล

2. อุตสาหกรรมบันเทิง การจัดอีเว้นท์ คอนเสิร์ต งานพบปะแฟนคลับ หรือแม้กระทั่งการจัดฉายภาพยนตร์ ซึ่งแฟนคลับสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นโดยเฉพาะแฟนคลับในต่างประเทศ

3. การเงินและการธนาคาร Metaverse ทำให้ระบบการส่งต่อ สินทรัพย์บางประการ ทำได้ในโลกยุคปัจจุบัน ธนาคารสามารถริเริ่ม ที่จะเป็นแหล่งให้บริการและคอยดูแลความถูกต้องของระบบการถ่ายโอนสินทรัพย์ในความดูแลได้

4. คมนาคม Metaverse เมื่อรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่ทดลองในสิ่งที่โลกจริงไม่สามารถทำได้ เช่น ทดลองการเกิดอุบัติเหตุ โดยการจำลองสถานที่จริง ด้วยปัจจัยที่คล้ายกับโลกจริง เพื่อใช้ในการปรับปรุง ความปลอดภัยในระบบคมนาคม

5. ศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่งานศิลปะต่างๆสามารถทำได้กว้างขวาง และมีความสนุกมากขึ้น การซื้อขายผลงานศิลปะสามารถทำได้แบบเสมือนจริง

6. อสังหาริมทรัพย์ การจำลองสถานที่ จำลองการออกแบบ เพื่อให้ผู้ซื้อที่อยู่ไกล ประหยัดเวลาในการดูสถานที่จริง รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศแบบสามมิติ

อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมาทั้งหมดยังเป็นเพียงตัวอย่งที่คำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น หากในอนาคตเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น AR,VR ได้ถูกพัฒนาให้ก้าวไกลมากขึ้น ความสมจริง หรือประโยชน์ใช้สอย น่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีด้านการเก็บข้อมูล ที่จะมีบทบาทต่อ Metaverse อย่างมากในอนาคต

สิ่งสำคัญอีกอย่างของ Metaverse หรือเรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ควรมี คือ ความสามารถในการเชื่อมต่อของแต่ละ Verse ซึ่งจะทำให้ประโยชน์ของการใช้สอยทบเท่าทวีคูณ หรือคุณสมบัติที่เรียกว่า Interoperability 

เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน แพลตฟอร์มต่างๆยังมีความแยกจากกัน และเกิดความซ้ำซ้อนของการใช้งานอยู่มาก เมื่อใดก็ตามที่ Metaverse ได้ถูกพัฒนาเต็มรูปแบบ และมีการเชื่อมต่อการใช้งานมากขึ้น เราจะเห็นการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่าย คือ การค้าขาย ช้อปปิ้งออนไลน์ จะได้ประโยชน์จากกรณีนี้อย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากไปกว่าประโยชน์ คือเมื่อ Metaverse เริ่มถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เราจะได้เห็นปัญหามากมายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และควรได้รับการดูแล เช่น ปัญหาการขโมยข้อมูล ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศบนMetaverse ปัญหาการปลอมอัตลักษณ์ของบุคคล เป็นต้น

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องรีบเริ่มอย่างเร็วที่สุด คือ กระบวนการในการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการดูแลสังคมที่จะเกิดขึ้นใน Metaverse ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีไม่เพียงแค่เฉพาะ Metaverse เท่านั้น