วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

JMT เงินสดจากการเก็บหนี้ยังคงชะลอตัวในไตรมาส 2/67 ซึ่งกดดันต่อค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯในส่วนรายได้ทีต่ำกว่าประมาณการ (ECL expense) ทั้งนี้บริษัทบันทึกเงินสดจากการเก็บหนี้จำนวน 2.1 พันล้านบาทใน 1Q67 (-15% QoQ +8% YoY)

โดยการเก็บหนี้ในส่วนของพอร์ตภายใต้ JK AMC ลดลง -32% QoQ +14% YoY, ซึ่งลดลงในอัตราที่สูงกว่าพอร์ตหนี้ที่บริหารภายใต้ JMT เราคาดว่าการเก็บหนี้ยังคงลดลงในระดับ 10-15% QoQ ในไตรมาส 2/67

มีค่าใช้จ่ายกฎหมายเพิ่มอีก 500 ล้านบาท

JMT ได้ปรับกลยุทธ์การเก็บหนี้จากเดิมใช้วิธีเจรจากับลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ แต่การลดลงของกระแสเงินสดจากการเก็บหนี้ ทำให้บริษัทต้องกลยุทธ์ทางกฏหมายกับลูกหนี้ เพื่อเร่งการชำระหนี้ ซึ่งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางกฏหมายเพื่อฟ้องคดี เพิ่มอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะบันทึกในไตรมาส 2Q/67-3Q/67 โดยคาดว่า 350 ล้านบาทจะบันทึกใน 2Q67 และ 150 ล้านบาทในไตรมาส 3Q67

ลดประมาณการกำไร 2567F/2567F ลง 54%/30%; ปรับลด TP-67F เป็น Bt15.20; Neutral 

กำไรที่ลดลงสะท้อนการปรับสมมติฐาน 1.) ลดประมาณการเงินสดจากการเก็บหนี้ลดลง -2%/+15%
2567F/2567F (จากเดิม +15%/+15% ii) ค่าใช้จ่ายกฎหมาย 500/200 ล้านบาท ปี 2567F/2567F, iii) ลดส่วนแบ่งกำไรจาก (share of profit) JK AMC เป็น 282/314 ล้านบาท (จากเดิม 580/668 ล้านบาท), iv) ปรับ
เพิ่มค่าใช้จ่าย ECL 828/613 ล้านบาท (จาก 426/470 ล้านบาท). ภายใต้สมมติฐาน PE 20x, เราได้ราคา
เหมาะสมใหม่ที่ 15.20 บาท ด้วยราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาก่อนหน้า เราปรับคำแนะนำเป็น Neutral, จาก
Outperform

Risks

เงินสดจากการเก็บหนี้ต่ำกว่าเป้า, ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการฟ้องคดี

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ JMT ยังต้องอยู่ในวันที่แย่ไปอีกสักระยะ