วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้

ผู้บริหารของ CKP บอกว่าผลการดำเนินงานในปี 2024 น่าจะดีขึ้น yoy i) ระดับน้ำในเขื่อนน้ำงึม 2 (NN2) สูงขึ้นมาอยู่ที่ 371 เมตร (จาก 364 เมตรในปี 2022)

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี CKP - ผลกระทบจาก El Ni?o ไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้