วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AMATA - การดำเนินงานในเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของพาร์ทเนอร์

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AMATA - การดำเนินงานในเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของพาร์ทเนอร์

NOVALAND ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ NVRG และ NRIC ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในโครงการ ASCLT 1 & 2 กำลังอยู่ในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ AMATA ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในโครงการนี้ 35% ผ่าน ACLT

เนื่องจาก (i) ACLT ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน 1.05 พันล้านบาทสำหรับสัดส่วนการถือหุ้น 49% ในโครงการดังกล่าว; (ii) ACLT สามารถพัฒนาโครงการเอง หรือพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรรายใหม่หาก NVRG และ NRIC ขายหุ้น ประมาณการของเราจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเราไม่ได้รวมการดำเนินงานของ ASCLT 1&2 ในประมาณการ เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ

 

บริษัทแม่ของพันธมิตร AMATA เริ่มเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้

Nova Land Investment Group (NOVALAND) ผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่อันดับ 5 ของเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Nova Rivergate Co. Ltd. (NVRG, 99.77%) และ Nha Rong Investment & Commercial JSC (NRIC, 99.97%) ผิดนัดชำระดอกเบี้ย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนก.ค. NVRG และ NRIC เป็นพันธมิตรกับ Amata City Long Thanh (ACLT) เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์บนพื้นที่ 107 เฮคเตอร์ (669 ไร่) ของ Amata Service City Long Thanh ( ASCLT) 1 & 2 AMATA ถือหุ้นทางอ้อม 35% ใน ASCLT 1 & 2 ผ่าน ACLT

รายละเอียดของดีล
• 2 พ.ย. 2020: ACLT ได้รับเงินมัดจำ 105 ล้านบาท
• 31 มี.ค. 2021: ACLT ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น ASCLT 1 & 2 จำนวน 49% ในราคา 1.05 พันล้านบาท
• 12 เม.ย. 2021: ACLT ได้รับชำระเงินงวดแรก 943 ล้านบาท และจะได้รับ 110 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2023 ACLT โอนหุ้น 49% ของ ASCLT 1 & 2 ให้กับ NVRG และ NRIC กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการทำธุรกรรมภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำนวน 619 ล้านบาท

การวิเคราะห์
• AMATA ไม่ต้องคืนเงิน (ไม่ต้องกลับรายการส่วนเกินจากทำธุรกรรม)
• การชำระเงินงวดสุดท้าย 110 ล้านบาทสามารถหักกับเงินมัดจำ 105 ล้านบาทได้
• ACLT ซื้อที่ดินเกือบ 107 เฮกตาร์แล้ว แต่ยังไม่เริ่มพัฒนาโครงการ ACLT สามารถพัฒนาโครงการเอง แต่จะไม่ใช่เร็วๆ นี้ หรือ ACLT อาจจะมีพันธมิตรใหม่หากNVRG และ NRIC ขายหุ้น ASCLT 1 & 2
• ไม่มีผลกระทบกับประมาณการของเรา เนื่องจากเราไม่ได้รวมรายได้จากโครงการนี้
ในประมาณการของเรา
• ดังนั้น AMATA จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี AMATA - การดำเนินงานในเวียดนามไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของพาร์ทเนอร์