วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GABLE เพชรในตม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GABLE เพชรในตม

GABLE เป็นหนึ่งในบริษัทด้าน SI ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงที่สุด ในขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันมี P/E ต่ำที่สุดในกลุ่ม เราเริ่มต้นศึกษาหุ้น GABLE ด้วยคำแนะนำ ซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายปี FY24 ที่ 5.90 บาท อิงจาก P/E ที่ 12x ใกล้เคียงกับของหุ้นอื่นในกลุ่ม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GABLE เพชรในตม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GABLE เพชรในตม

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี GABLE เพชรในตม