วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PROSPECT Valuation น่าสนใจ

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PROSPECT Valuation น่าสนใจ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. PROSPECT ได้ลงทุนสินทรัพย์ใหม่มูลค่า 1.8 พันล้านบาท (สัญญาเช่าช่วง 28 ปี สำหรับ BFTZ2 (20,996 ตร.ม.) และกรรมสิทธิ์ใน BFTZ3 (49,133 ตร.ม.)

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PROSPECT Valuation น่าสนใจ

 

มีแผนลงทุนทรัพย์สินเพิ่มปีหน้า

PROSPECT มีแผนลงทุนเพิ่มซึ่งจะเพิ่มสินทรัพย์เป็น 1 หมื่นลบ.จาก 5.5 พันลบ.ในปัจจุบัน โดยกองทุนมีสิทธิปฏิเสธก่อนสำหรับทรัพย์สินของสปอนเซอร์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา RBF จำนวน 8.1 แสนตร.ม. (รูปที่ 18) นอกจากนี้ PROSPECT ยังมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ รายใหม่อีกด้วย

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PROSPECT Valuation น่าสนใจ

Action/ Recommendation
ผลตอบแทนแท้จริงน่าสนใจ

ณ ราคาปิดล่าสุด และอิงตาม DPU ต่อปี (0.88 บาท ซึ่งสูงกว่าที่เผยแพร่ในหนังสือชี้ชวนเล็กน้อยที่ 0.86 บาท) โดยอิงจาก DPU ใน 2Q23 กองทุนจะ ให้อัตราเงินปันผลขั้นต้นน่าสนใจที่ 9.9% และอัตราผลตอบแทนแท้จริง 5.7% และราคาซื้อขายต่ำกว่า NAV 6% (9.4 บาท/หน่วย)

 

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี PROSPECT Valuation น่าสนใจ