BBIK - จิ๋วแต่แจ๋ว (8 มิถุนายน 2566)

BBIK - จิ๋วแต่แจ๋ว (8 มิถุนายน 2566)

เนื่องจากเราคาดว่ากำไรของ BBIK ในปีนี้จะโตถึงเท่าตัว ในขณะที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาวยังแข็งแกร่ง จากอุปสงค์ digital transformation ที่อยู่ในระดับสูง และการขยายธุรกิจเชิงรุก

ดังนั้น เราจึงเริ่มต้นศึกษาหุ้น BBIK ด้วยคำแนะนำ ซื้อ และ ประเมินราคาเป้าหมายที่ 140 บาท เราคิดว่า 2H23 น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าลงทุนใน BBIK

 

ธุรกิจที่ปรึกษาขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

BBIK เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาครบวงจรของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงระบบดิจิทัลให้ทันสมัย (digital modernization), การดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโต (strategic growth implementations) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในปีที่แล้ว บริษัทได้ขยายธุรกิจเชิงรุกด้วยการเข้าไปซื้อกิจการสองแห่ง ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการปี 2023 เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว

 

2H น่าจะเป็นจังหวะเหมาะ

ราคาหุ้น BBIK ปรับตัวค่อนข้างดีใน 2H โดยเราพบว่าตั้งแต่ BBIK เข้าตลาดมา ราคาหุ้นมักจะให้ผลตอบแทนสูงในช่วง 2H ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเพราะ i) 2H เป็นช่วงที่กำไรของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ii) บริษัทจะมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในปีต่อไป และ iii) บริษัทมี beta สูงและมีสหสัมพันธ์สูงกับดัชนี SET

 

 

กำไรจะโตเท่าตัวในปี 2023

เราคาดว่ารายได้ของ BBIK จะเพิ่มขึ้นถึง 167% เป็น 1.5 พันล้านบาท เนื่องจาก i) การรวม Valcan และ Innoviz เข้ามาในงบรวมของบริษัทตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 671 ล้านบาท ii) ยังมีอุปสงค์ digital transformation ในตลาดอย่างต่อเนื่อง จากทั้งบริษัทในประเทศไทย และในต่างประเทศ iii) มีการเพิ่มกำลังคนเพื่อรองรับโครงการจำนวนมากขึ้น และโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ เรายังคาดว่า Orbit ซึ่งเป็น JV ของบริษัทน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปีที่สองของการเปิดดำเนินการ ดังนั้น เราจึงตั้งเป้าว่ากำไรของ BBIK จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 304 ล้านบาท (+117%)

 

เริ่มต้นศึกษาหุ้น BBIK ด้วยคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 140 บาท

เราเชื่อว่ากำไรของ BBIK น่าจะเพิ่มขึ้น qoq ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีหน้า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทยังอยู่ในช่วงของการเติบโต และน่าจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ดีใน 2H23 ดังนั้น เราจึงเริ่มต้นศึกษาหุ้น BBIK ด้วยคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 140 บาท อิงจาก P/E ที่ 50x (ต่ำกว่า P/E เฉลี่ยของบริษัทที่ 57x) และ PEG ที่ 1.04x