CPF ผลขาดทุนของ CTI เป็นอุปสรรคใหญ่ (30 พ.ค. 66)

CPF ผลขาดทุนของ CTI เป็นอุปสรรคใหญ่ (30 พ.ค. 66)

เราปรับลดสมมติฐานยอดขายปี 2566F-2567F ลง 3-4% จากผลกระทบที่แตกต่างกันไปของกิจการในแต่ละประเทศที่ CPF ดำเนินการอยู่ โดยเราปรับลดสมมติฐานรายได้ในประเทศไทยปีนี้ลง 1%

เนื่องจากรายได้จากธุรกิจหมูและสัตว์น้ำที่ลดลงน่าจะหักล้างไปกับรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นจากธุรกิจไก่ ส่วนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในเวียดนาม และโรคกุ้งจะส่งผลกระทบกับปริมาณยอดขายที่เวียดนาม ซึ่งเราคาดว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าผลบวกจากราคาหมูที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงปรับลดสมมติฐานยอดขายในเวียดนามลง 8%-9% ในขณะเดียวกัน เรายังปรับลดสมมติฐานรายได้จากประเทศอื่น ๆ ลงอีก 4% เนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ และกุ้งอ่อนแอในบางประเทศ อย่างเช่น อินเดีย รัสเซีย และกัมพูชา

 

ราคาหมูในประเทศจีนจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อผลประกอบการปีนี้

ราคาหมูในประเทศจีนลดดลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาอยู่ที่ CNY14.4/กก. (-19% YTD) ส่งผลให้ CTI (ธุรกิจหมูและอาหารสัตว์) ขาดทุนอย่างหนักใน 1Q66 เราคาดว่าสถานการณ์น่าจะแย่ลงไปอีกในไตรมาสที่สองเพราะจีนกำลังประสบปัญหา COVID-19 กลับมาระบาดอีกระลอก นอกจากนี้ กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหญ่ยังมีบทบาทสำคัญที่ฉุดให้ราคาหมูลดลงด้วย เรามองว่าการที่ราคาหมูจะฟื้นตัวขึ้นได้ต้องใช้เวลา เพราะเราคิดว่ารัฐบาลจีนไม่น่าจะรีบเข้ามาแทรกแซงในปีนี้ เพื่อควบคุมราคาอาหารไม่ให้สูงเกินไป ดังนั้น เราจึงปรับลดสมมติฐานราคาหมูในประเทศจีนลง 13% เหลือ CNY15.2/กก. ในปี 2566F และ 11% เหลือ CNY17.0/กก. ในปี 2567F

 

 

ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2566F ลง 45% และปี 2567F ลง 14%

เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของ CPF ในปี 2566F ลง 45% เหลือ 7.71 พันล้านบาท (-45% YoY) และปี 2567F ลง 14% เหลือ 1.34 หมื่นล้านบาท (+74% YoY) เนื่องจากเรา i) ปรับลดส่วนแบ่งกำไรจาก JVs และบริษัทร่วมในปี 2566F ลง 78% เหลือ1.96 พันล้านบาท (สาเหตุสำคัญมาจาก CTI และ Hylife) และในปี 2567F ลง 17% เหลือ 9.61 พันล้านบาท (จาก CTI และธุรกิจค้าปลีก) และ ii) ปรับลดยอดขายปีนี้ลง 4% และปีหน้าลง 3% ทั้งนี้ เราคาดว่า CPF จะรายงานผลขาดทุนใน 2Q66F ที่น้อยกว่า 2.73 พันล้านบาทใน 1Q66 ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งใน 2H66 เนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวขึ้น และราคาอาหารสัตว์ลดลง

 

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ CPF แต่ปรับลดราคาเป้าหมาย SoTP ปี 2566 ลงเหลือ 24.50 บาท จากเดิมที่ 27.50 บาท (18.50 บาทจากธุรกิจค้าปลีก และ 6.00 บาทจากธุรกิจเกษตร)

 

Risks

ต้นทุนอาหารสัตว์สูง, เศรษฐกิจโลกถดถอย, ความผันผวนของราคาเนื้อสัตว์