สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าว สุกรและไข่ไก่เพิ่มขึ้น ข้าวโพดลดลง ถั่วเหลือง ปลาป่นและไก่เนื้อราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับลงจากหาบละ 747 บาท เป็นหาบละ 744 บาท 

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 633.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังจากมีการประกาศต่อสัญญาส่งออกธัญพืชประเทศยูเครนอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ยังมีความกังวลที่ประเทศรัสเซียต้องการให้ต่อสัญญาเพียง 60 วัน จากปกติที่ 120 วัน ในขณะที่ประเทศยูเครน ตุรเคีย และสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เห็นพ้องที่จะต่อสัญญาแบบเดิมที่ 120 วัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตาม ด้านประเทศบราซิล ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่นหนึ่งอยู่ที่ 47% ส่วนการเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นสองใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ที่ 85% จากปริมาณน้ำฝนที่เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ความคืบหน้าการเพาะปลูกดีขึ้น ขณะที่ฝั่งประเทศอาร์เจนตินาปริมาณน้ำฝนดีขึ้น แต่ข้าวโพดไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้เต็มที่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 24.00 บาท การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประเทศบราซิลใกล้ครบ 70% ของพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ทำให้ปริมาณขายในตลาดเพิ่มมากขึ้น กดดันให้ราคาอ่อนตัวลง ขณะที่คาดการณ์ผลผลิตฝั่งประเทศอาร์เจนตินายังคงน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ด้านสถานการณ์โรค ASF ที่ระบาดในสุกรของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบให้ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงได้


 

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,448.50 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 451.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับลดลงหลังจากที่ประเทศบราซิลได้เก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองออกมาเยอะ ปัจจุบันความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลอยู่ที่ 58% โดยตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 152-155 ล้านตัน ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นปัจจัยกดดันราคาในช่วงนี้ ส่วนผลผลิตฝั่งของประเทศอาร์เจนตินาล่าสุดตลาดประเมินผลผลิตถั่วเหลืองอยู่เพียง 24-30 ล้านตัน ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2551/52 และคาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนนี้ นอกจากนี้ตลาดยังติดตามประกาศตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์หน้า

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ปลาป่นในต่างประเทศ เนื่องจากมีพายุเข้าที่ประเทศเปรู ทำให้การออกไปสำรวจทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลาช้าลง แต่ยังคงคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่ประเทศจีน ราคาปลาป่น และปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังสูงทรงตัว ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปลาป่นเปรูเข้าสู่ท่าเรืออย่างต่อเนื่อง

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคากิโลกรัมละ 44.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 490 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 492 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 443 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 438 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,530 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,370 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น
 

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 84-88 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 84) 

สภาวะการค้าสุกรขุนทุกพื้นที่ปรับฐานราคายืนแข็ง และปรับบวกขึ้นในบางพื้นที่ ขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับขึ้นราคาแนะนำ “ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม” เกษตรกร จากฟองละ 3.40 บาท เป็นฟองละ 3.60 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดที่มีความต้องการไข่ไก่เพิ่มมาก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
 

----------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]