Daily Gold Futures (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

Daily Gold Futures (วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2566)

Spot Gold แนวรับ 1930/1915 แนวต้าน 1950/1970 GOH23 แนวรับ 1947/1932 แนวต้าน 1967/1987 GF10G23/GFG23 แนวรับ 30,000/29,750 แนวต้าน 30,300/30,620

Gold Online (GOH23)

วานนี้ GOH23 แกว่งตัวขึ้นผันผวน โดยแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1938.1 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1960.4และมาปิ ดที่ 1959.3

แนวโน้ม Gold online: GOH23 อาจแกว่งตัว โดยอาจเด้งขึ้นไปแนวต้าน 1967/1987 สลับชะลอลงมาแนวรับ 1947/1932

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GOH23 ที่แนวรับ 1947 และปิดสถานะที่แนวต้าน 1967/1987 (Stop loss ที่ 1932)

Gold Futures (GF10G23)

วานนี้ GF10G23 แกว่งตัวขึ้น โดยแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 30,070 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสุงสุดที่ 30,300 และมาปิดที่ 30,270 (ราคาทองโลกอยู่ที่ 1952 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที่ 32.67 บาท/ดอลลาร์และ Basis สัญญา GF10G23 ที่ 20 บาทเท่ากับ 30,341 บาท)

แนวโน้ม Gold Futures: ประเมิน GF10G23 อาจแกว่งตัว โดยอาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 30,300/30,620 สลับชะลอลงมาแนวรับ 30,000/29,750

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GF10G23 ที่แนวรับ 30,000 และปิดสถานะที่แนวต้าน 30,300/30,620 (Stop loss ที่ 29,750)